Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

W dniu 3 sierpnia 2022 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Pani Moniki Kośmińskiej, w zastępstwie Skarbnika Powiatu Ryckiego – Pani Monika Szlendak przy obecności Wójta Gminy Stężyca – Pana Zbigniewa Chlaściaka, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400 w miejscowości Paprotnia”.

W imieniu Wykonawcy - firmy Strabag Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10, 05-800 Pruszków, umowę podpisał Pan Marcin Zieliński – dyrektor oddziału Lubelskiego.

 

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 367 975,25 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na czerwiec 2023 r.

 

Tablica

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót