Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia