Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia Drukuj Zapisz

Rozpoczęcie robót budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia”.

Rozpoczęły się prace budowlane przy zadaniu polegającym na modernizacji drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia. Wykonawca - Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, aktualnie wykonuje frezowanie nawierzchni, poszerzenia drogi, rozkładana jest masa asfaltowa oraz inne prace towarzyszące.

Zadanie polega na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej Nr1400 L od km 0+010,70 do km 3+792,13, tj. od drogi wojewódzkiej Nr 801 do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego, z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m, umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach projektowanej rozbudowy przewidziano budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikami oraz przebudowę zjazdów indywidualnych (90 szt.) w granicach pasa drogowego. Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy.

Warto przypomnieć, że zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 367 975,25 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na czerwiec 2023 r.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót