Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1400L, od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia Drukuj Zapisz

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 1400L w miejscowości Paprotnia.

W dniu 3 lipca 2023 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej nr 1400L. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi począwszy od drogi wojewódzkiej 801 na długości 3 kilometrów 792 metrów do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakładała wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni na całym odcinku, do szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach zadania powstała zatoka autobusowa wraz z chodnikami oraz przebudowano zjazdy indywidualne (90 szt.) w granicach pasa drogowego.

Powiat Rycki podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, na mocy której uzyskaliśmy dotacje w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 402 975,25 złotych. Wkład własny zapewnił Powiat Rycki w wysokości 2 043 182,35 zł oraz pomoc finansową przekazała Gmina Stężyca w kwocie 2 040 766,01 zł. 


W uroczystym otwarciu drogi brali udział: Artur Soboń - Poseł na Sejm RP Wiceminister Finansów, Leszek Kowalczyk – Poseł na Sejm RP, Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu w Ryckach, Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca z zastępcą Panią Grażyną Domańska i Przewodniczącym Rady Gminy Stężyca Panem Antonim Tobjaszem, Wiceprzewodniczącą Panią Justną Karaś oraz Jarosław Ptaszek – właściciel JMP Flowers w Stężycy. Obecni byli również – Członkowie Zarządu Powiatu Ryckiego, Pan Andrzej Wąsik oraz Pan Karol Zagożdżon, przedstawiciele Wykonawcy inwestycji – Michał Maruszewski, Joanna Munch oraz Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Wioleta Błaszczak – Skarbnik Gminy Stężyca oraz sołtys miejscowości Paprotnia Pani Genowefa Brzozowska.

Po przywitaniu zebranych gości przez Starostę Ryckiego – Pana Dariusza Szczygielskiego, uroczyście przecięto wstęgę symbolizującą otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej. W uroczystym otwarciu brał udział również przedstawiciel duchowieństwa - proboszcz Paprotni Józef Bielawski, który poświęcił drogę.

Zaproszeni goście gratulowali Panu Staroście Dariuszowi Szczygielskiemu konsekwencji i skuteczności w działaniu, jednocześnie podkreślając, że dzięki ciężkiej pracy władz powiatowych Powiat Rycki przeżywa prawdziwy bum inwestycyjny na niespotykaną dotąd skalę.

Pan Starosta serdecznie podziękował, za tak miłe słowa, jednocześnie podkreślając że na ten sukces składa się praca wielu osób. Skierował słowa podziękowania do Pana Ministra Artura Sobonia, Pana Posła Leszka Kowalczyka, dziękując za pomoc i wsparcie, podkreślając jednocześnie że obecny rząd pomaga samorządom uruchamiając nowe programy do których możemy składać wnioski o dofinansowanie na dużo korzystniejszych wanunkach niż to odbywało się wcześniej. Samorządy mogą sfinansować z Polskiego Ładu nawet 95% wartości inwestycji. Podziękował Panu Marszałkowi Michałowi Mulawie podziękował za dofinansowanie do przebudowy dawnej drogi wojewódzkiej nr 801 w Stężycy, która obecnie jest drogą powiatową. Podziękowania skierował również do Pana Wojta Gminy Stężyca Zbigniewa Chlaściaka i radnych Gminy Stężyca za przekazanie pomocy finansowej do tej inwetycji. Pan Starosta podziękował również wykonawcy robót – firmie STRABAG – za wzorowo wykoną inwesycję oraz mieszkańcom którzy pomimo utrudnień szczególnie cieszyli się z przebudowanej drogi.W imnieniu mieszkańców głos Zabrał Pani sołtys Genowefa Brzozowska, która do władz samorządowych skierowała wiele ciepłych słów.

Tablica dofinansowania

Autor: Ewa Urban
Powrót