Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic. Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.”

W dniu 5 września 2022 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosiło do odbioru 50% wartości określonej w §3 ust. 8 umowy, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.”

Dnia 13 września 2022 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.599.130,59 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 50,00 % założonej kwoty określonej w umowie.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz SzczygielskiStarosta Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Andrzej Kasperek – inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, oraz kierownik robót budowlanych z ramienia Wykonawcy – Rafał Paluszek.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji zostanie przebudowana droga na długości 3,642 km (nowa warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), zostaną wykonane chodniki o szerokości 2 m na długości 342 m, nowe pobocza, odwodnienie, przystanki autobusowe z urządzonym peronem (2 szt.) z wiatą przystankową, zatoka postojowa przy szkole, pętla autobusowa z wiatą przystankową oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Na całym przebudowywanym odcinku zostanie ustawione nowe oznakowanie poziome oraz pionowe.

Warto również przypomnieć, że droga jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo do inwestycji dołoży się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew.

 

 Tablica

Autor: Powiat Rycki
Powrót