Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423 L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt Drukuj Zapisz

Kolejne pieniądze dla Powiatu Ryckiego

Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowości Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt" przez Wojewodę Lubelskiego.

W dniu 23 czerwca 2021 r., została podpisana umowa oraz wręczony symboliczny czek na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1423L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowości Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 2.303.652,00 zł. Kwota dofinansowania wyniosła aż 1.382.190,00 zł brutto. Powiat Rycki oraz Gmina Nowodwór dołoży do inwestycji 460.731,00 zł. Inwestycja rozpocznie się już w lipcu tego roku, a zakończenie przebudowy przewiduje się do końca 2021r.

Zadanie będzie polegać przebudowie drogi powiatowej o nr 1423L od 5+350,00 do km 8+616,21 – ponad 3,2 km. Zadanie obejmuje również - wykonanie zjazdów do posesji i skrzyżowań z drogami wyższych kategorii, w miejscach niebezpiecznych zostaną zainstalowane bariery ochronne o łącznych długościach: 1423L - 336 mb, pod drogami zostaną wyremontowane przepusty będące w fatalnym stanie na 1423L - 3szt.

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót