Szybciej i Bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap 

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Szybciej i Bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy inwestycji pn.:„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”.

W dniu 10 maja 2022 r., Wykonawca zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk – II etap”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosił do odbioru wykonanie części robót budowlanych.

 

Dnia 26 maja 2019 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Ryk w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L  w Rykach  - ul. Słowackiego. Do dnia dzisiejszego wykonano w całości odcinek począwszy od km 1+535 do granicy gminy Ryki.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 1.762.495,18 zł brutto. Wykonano nową warstwę wiążącą oraz ścieralną, chodniki / ścieżki, pionowe oraz poziome oznakowanie drogi, wjazdy na posesje, oraz system odprowadzenia wody deszczowej.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Szczygielski  – Starostwa Rycki, Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego,  Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Agnieszka Woźniak – Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Miasta Ryki, Marcin Dubiel –  Dyrektor oddziału PRD Lubartów – Puławy a zarazem kierownik budowy, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Rykach.

Przypomnijmy, że powyższe zadanie znalazło się na liście projektów, które zostaną dofinansowane w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Wartość zadania zgodnie z umową to 11 513 607,27 zł, a dofinansowania ogółem to 6 317 922 zł. Roboty budowlane będą prowadzone do listopada 2023 r.

 

 

 

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót