Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy

Projekt pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.09.2020 r.

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 8 270 724,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 7 030 115,98 zł

Dotacja celowa z budżetu krajowego: 410 608,71 zł

Wkład własny Powiatu Ryckiego: 830 000,00 zł

 

Cel główny projektu to wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów i 60 nauczycieli z 8 ośmiu szkół zawodowych w powiecie ryckim, co przyczyni się do wzrostu szans na zatrudnienie uczniów.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zwiększenie współpracy 8 szkół z pracodawcami,
 • podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 722 uczniów,
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych 60 nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 • poprawa warunków nauczania w 8 szkołach poprzez wyposażenie 32 pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Rezultatem projektu będą:

 • uczniowie odpowiednio przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadający wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach w swoim zawodzie, posiadający uzupełniającą wiedzę i umiejętności zawodowe, dodatkowe uprawnienia zawodowe, doświadcz zawodowe u pracodawców,
 • nauczyciele zawodu posiadający doświadczenie zawodowe, zaktualizowaną wiedzę i nowoczesne wyposażenie pracowni zawodowych.

Szkoły objęte projektem:

 1. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach:
  1. Technikum Mechaniczne;
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach:
  1. Technikum Budowlane,
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa;
 3. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie:
  1. Technikum Mechaniczne,
  2. Technikum informatyczne;
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie:
  1. Technikum Ekonomiczne,
  2. Technikum Gastronomiczne,
  3. Technikum Hotelarskie.

 

Ikona .zipRegulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami, plik: Rozszerzenie: zip, Rozmiar: [19.51 MB]

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach

Logotypy

 

 

 

Informacja o ogłoszonych postępowaniach w ramach realizacji projektu

Informujemy, że w ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, zostały ogłoszone postępowania przetargowe na wybór wykonawców na realizację następujących zadań:

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli Powiatu Ryckiego: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57574

Zapewnienie wyżywienia dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57434

Dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla uczniów i nauczycieli biorących udział w stażach i praktykach zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57412

Zapewnienie bazy noclegowej dla uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=57143

Kurs operatorów koparko - ładowarki dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr1 im. Władysława Korżyka w Rykach: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56845

Kurs prawa jazdy w zakresie kategorii C z kwalifikacją wstępną dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach: http://spryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=56844

 

Logotypy

 

 

Odzież ochronna i robocza dla uczestników staży i praktyk zawodowych

W ramach realizacji projektu pn. „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” została zakupiona odzież ochronna i robocza dla uczestników staży i praktyk zawodowych. Wykonawcami zadania wyłonionymi w ramach przetargu nieograniczonego są: Zakład Pracy Inwalidów Niewidomych Marian Jemioł i Jerzy Majewski Sp. j. z siedzibą w Pionkach oraz P.P.H. Marle Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Uczniowie w lipcu i sierpniu 2018 r. będą odbywali staże i praktyki w następujących zawodach: mechanik lotniczy, informatyk, ekonomista, technik budownictwa i robót wykończeniowych, technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

 

W Ryckim „Mechaniku” kształcą kierowców zawodowych

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Kierowców „KAMILA” rozpoczęła się druga edycja kursu prawa jazdy w zakresie kategorii C z kwalifikacją wstępną dla uczniów Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Grupa dziesięciu uczniów, wyłonionych w wyniku rekrutacji rozpoczęła szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące ich do zdobycia dodatkowych uprawnień i kwalifikacji zawodowych poszukiwanych dziś na rynku pracy. Obecny kurs jest kolejnym etapem na ścieżce rozwoju zawodowego uczniów Technikum Mechanicznego. W ramach realizacji projektu zaplanowane są jeszcze dwie edycje powyższej formy wsparcia: jesienią bieżącego roku i wiosną 2020 r.

 

Staże i praktyki zawodowe w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”

W okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. odbywały się staże i praktyki zawodowe  z zakresu kształcenia zawodowego, realizowane w ramach  projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Staże i praktyki odbywali uczniowie:

Szkoła: Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie
Klasy: Technikum Informatyczne, Technikum Mechaniczne
Terminy: od 04.06.2018 r. do 29.06.2018 r. – 13 uczniów, od 02.07.2018 r. do 27.07.2018 r. – 23 uczniów
Miejsce odbywania staży: m.in. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Aero Klub ORLĄT w Dęblinie, Wojskowe Zakłady Inżynieryjne w Dęblinie.

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie
Klasy: Technikum Hotelarskie, Technikum Gastronomiczne, Technikum Ekonomiczne
Terminy: 02.07.2018 r.-27.07.2018 r. – 38 osób, 06.08.2018 r. – 31.08.2018 r. – 49 osób
Miejsce odbywania staży: m.in. Hotel Sibilla w Puławach, Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, Pensjonat Kazimierski w Kazimierzu Dolnym, Hotel Dwa Księżyca w Kazimierzu Dolnym, Hotel Pikul w Puławach, Restauracja Milla w Rykach, Firma Crowe Advarting w Warszawie.

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Rykach
Klasa: Technikum Mechaniczne
Terminy: 02.07.2018 r. – 27.07.2018 r., 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r. – łącznie 60 uczniów
Miejsca odbywania staży: m.in. Agro Lift w Przytocznie, Agro Tysk w Rykach, Arga w Rykach w Nowodworze, Stacji Obsługi Samochodów Włodzimierz Lesisz w Dęblinie, Seb-Kar w Ułężu, Auto Service Warowny w Starej Dąbii.

Szkoła: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach
Klasy: Technikum Budowlane, Szkoła Branżowa Pierwszego Stopnia (praktyki zawodowe)
Terminy: 02.07.2018 r.-27.07.2018 r., 30.07.2018 r.-27.08.2018 r. – łącznie 79 uczniów
Miejsca odbywania staży: m.in. MIKAD Adam Kałaska w Rykach, P.P.H. Rabbit Tadeusz Królik w Rykach, WIRBUD w Rykach, Sarsbud w Ułężu.
Uczestnicy otrzymali  stypendium stażowe w wysokości 1750 złotych, stroje służbowe oraz zwrot kosztów dojazdu. W przyszłe wakacje planowana jest druga edycja staży.

 
Kursy i szkolenia w ramach projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy”
 
W ramach  realizacji projektu „Dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, uczniowie z ZSZ nr 1 w Dęblinie, ZSZ nr 1 w Rykach oraz ZSZ nr 2 w Rykach brali udział w kursach, szkoleniach, wycieczkach i spotkaniach z zakresu edukacji zawodowej:
 

Lp.

Rodzaj działań np. zajęć, spotkań, konferencji

Liczba uczestników

Liczba godzin (przeprowadzonych w weryfikowanym okresie*)

Okres realizacji wsparcia

1

Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną

10

ZSZ nr 1 w Rykach

330 godz.

11.06.2018-12.09.2018

2

Kurs operatorów koparko-ładowarki

30

ZSZ nr 1 w Rykach

134 godz.

07-06-2018-29.06.2018

3

Zajęcia w zakresie brukarz

8

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

27-04-2018-20.06.2018

4

Zajęcia w zakresie zbrojarz

8

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

30.04.2018-19.06.2018

5

Zajęcia w zakresie język zawodowy

10

ZSZ nr 2 w Rykach

20 godz.

04.05.2018-21.06.2018

6

Zajęcia w zakresie dekarza

8

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

09.05.2018-31.05.2018

7

Zajęcia w zakresie spawacz MIG

8

ZSZ nr 2 w Rykach

50 godz.

09.05.2018-08.06.2018

8

Zajęcia w zakresie spawacz Tig

8

ZSZ nr 2 w Rykach

50 godz.

10.05.2018-09.06.2018

9

Zajęcia dydaktyczne - doskonalenie technik dokonywania pomiarów warsztatowych oraz analizowania

8

ZSZ nr 1 w Dęblinie

16 godz.

14.05.2018-18.06.2018

10

Doskonalenie technik wykonywania części maszyn technikami obróbki skrawaniem

5

ZSZ nr 1 w Dęblinie

16 godz.

23.10.2018-13.11.2018

11

Sterowanie maszyn elektrycznych i elektrycznych układów napędowych w praktyce

8

ZSZ nr 1 w Dęblinie

16 godz.

27.10.2018-24.11.2018

12

Kurs prawa jazdy kategorii C z kwalifikacją wstępną

10

ZSZ nr 1 w Rykach

330 godz.

21.01.2019-05.04.2019

13

Zajęcia w zakresie technolog robót wykończeniowych

16

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz

09.11.2018-27.12.2018

14

Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kV

16

ZSZ nr 2 w Rykach

20 godz

12.11.2018-01.12.2018

15

Zajęcia w zakresie dekarza

16

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

04.12.2018-19.01.2019

16

Zajęcia w zakresie zbrojarz

16

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

03.01.2019-07.02.2019

17

Zajęcia w zakresie murarz-tynkarz

24

ZSZ nr 2 w Rykach

60 godz

19.01.2019-09.02.2019

18

Zajęcia w zakresie technolog robót wykończeniowych

16

ZSZ nr 2 w Rykach

80 godz.

11.02.2019-22.02.2019

19

Zajęcia w zakresie domu pasywnego

8

ZSZ nr 2 w Rykach

100 godz

01.03.2019-14.04.2019

20

Kurs obsługi kas fiskalnych

8

ZSZ nr 2 w Rykach

12 godz

08.03.2019-09.03.2019

21

Wyjazdy edukacyjne - pokazy i wykłady nt. domu pasywnego na Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

48+3 opiekunów

ZSZ nr 2 w Rykach

3 godz

08.03.2019

22

Wyjazdy edukacyjne - pokazy i wykłady nt. domu pasywnego na Państwowe Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

42+3 opiekunów

ZSZ nr 2 w Rykach

3 godz

14.03.2019

23

Kurs obsługi kas fiskalnych

8

ZSZ nr 2 w Rykach

12 godz

15.03.2019-16.03.2019

 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót