Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

Logotypy

logo e-geodezja

Nazwa projektu:

e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego

 

Beneficjent:

Lider projektu – Powiat Lubelski

Partnerzy – 19 powiatów województwa lubelskiego

 

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

18.07.2017 r.

 

Termin realizacji projektu:

31.12.2019 r.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu – 187 500 000,00 zł z czego:

85 % (159 375 000,00 zł) dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu RPO WL na lata
2014-2020

15% (28 125 000,00 zł) środki z budżetu państwa oraz wkład własny

Wartość projektu na terenie powiatu ryckiego:

6 204 185,00 zł z czego:

419 403,00 zł wkład własny

 

Opis projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Projekt zakłada cyfryzację zasobu geodezyjnego i kartograficznego poszczególnych powiatów województwa lubelskiego oraz rozbudowę istniejących systemów dla potrzeb e-usług. Jego efektem będzie „ucyfrowienie” niemal 70 % powierzchni Województwa lubelskiego. W ramach przedsięwzięcia planowane jest m.in. wykonanie cyfrowej ortofotomapy oraz dostosowanie istniejących baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500).

Cyfryzacja zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości oraz inwestorzy. W powicie ryckim część zbioru jest już opracowana w wersji numerycznej, ale reszta ma formę analogową, co nie pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnienie. Poza tym zaawansowanie prac nad tworzeniem takich zbiorów w formie numerycznej w poszczególnych powiatach jest różne. Dlatego celem podjętego przedsięwzięcia jest ujednolicenie tego systemu, opracowanie numerycznej bazy danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowanie ułatwić do nich dostęp. Dzięki realizacji projektu droga i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji i kartografii świadczonych przez Powiaty usług zdecydowanie się skrócą.

 

 logo e-geodezja

Autor: Powiat Rycki
Powrót