Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Logotypy unijne

DPS w Leopoldowie otrzymał wsparcie finansowe na przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Domy Pomocy Społecznej w Leopoldowie dostał wsparcie finansowe na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. 25 sierpnia br. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Monika Kośmińska i Skarbnik Powiatu Aneta Działa podpisali umowę na przyznanie grantów dla DPS w Leopoldowie w wysokości 346.975,00 zł

 
Mają one stanowić doraźną pomoc dla ich mieszkańców oraz personelu. 
Te pieniądze będą przeznaczane na dodatkowe miejsca pracy, miejsca do odbywania kwarantanny, na dodatki dla osób opiekujących się naszymi seniorami i na sprzęt, który będzie służył diagnozie i opiece nad pensjonariuszami - mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski. - Pracownicy mają czuć się bezpiecznie, mają być w odpowiedni sposób zaopatrzeni i mają mieć każdy sprzęt służący ratowaniu i opiece osób starszych. Mam nadzieję, że te pieniądze dla DPS-u będą dobrym przygotowaniem na zapowiadaną tzw. drugą falę koronawirusa.
Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty zostaną wypłacone za okres 3 miesięcy (od lipca do września 2020 roku) i mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu DPS-u. 
Potrzeby są bardzo duże, zwłaszcza teraz w okresie pandemii, gdzie należy bardzo dobrze zabezpieczyć wszystkich mieszkańców i pracowników DPS-u – mówi Wicestarosta Monika Kośmińska – Cieszymy się bardzo, że DPS w Leopoldowie otrzymał te środki, ponieważ są one niezbędne, żeby jeszcze w lepszym stopniu móc zapobiec rozpowszechnianiu się koronawirusa wśród osób starszych. 
 
W ramach grantu można było wnioskować o wsparcie w kilku obszarach:
  1. Zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc do kwarantanny w DPS.
  2. Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników niemedycznych, mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami w związku ze sprawowaniem opieki.
  3. Zatrudnienie dodatkowych pracowników w DPS-ach do świadczenia opieki nad mieszkańcami DPS-ów na okres maksymalnie 3 miesięcy.
  4. Przygotowanie tymczasowych miejsc odbywania kwarantanny.
  5. Przygotowanie miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

 

Ikona docxPlakat Informacyjny, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [521.52 KB]

Autor: Powiat Rycki
Powrót