Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Rycki realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”

19 sierpnia br. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz z Wicestarostą Moniką Kośmińską podpisali umowę na realizację projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”. W ramach zadania Powiat Rycki otrzymał wsparcie finansowe o łącznej wysokości 160.202,00 zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 w kwocie 137.546,65 zł oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 25.655,35 zł.

 
Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.
Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:
  • zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Sprzęt komputerowy dla rodzin zastępczych z terenu powiatu


Powiat Rycki na realizację zadania otrzymał wsparcie finansowe o łącznej wysokości 160.202,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działania nr 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014 – 2020 oraz  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.18 września br. w Starostwie Powiatowym w Rykach 33 rodziny zastępcze z terenu powiatu odebrały sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”.

 

Celem projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania. Chcemy ułatwić tym rodzinom i dzieciom funkcjonowanie w nowej rzeczywistości i zapewnić zdalny dostęp do wiedzy, kolegów i nauczycieli. Mam nadzieję, że przekazane wsparcie, w postaci sprzętu komputerowego, w tym pomoże oraz sprawi, że zdalny kontakt ze szkołą będzie łatwiejszy, odrabianie lekcji sprawniejsze i przyjemniejsze, a czas wolny zostanie urozmaicony – mówi Starosta Rycki Dariusz Szczygielski.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego zakupiono m.in. laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym oraz dodatkowym wyposażeniem (myszka, torba) dla 41 dzieci oraz 33 urządzenia wielofunkcyjne (drukarko-kopiarki) po jednej sztuce dla każdej z rodzin. W najbliższych dniach rodziny zastępcze otrzymają również środki ochrony osobistej oraz płyny do dezynfekcji.

Szybka realizacja projektu była możliwa dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz Starostwa Powiatowego w Rykach, za co serdecznie dziękujemy – mówi Wicestarosta Monika Kośmińska.

Autor: Powiat Rycki
Powrót