Projekty – w trakcie realizacji

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej


Celem projektu jest wsparcie i ochrona zdrowia pensjonariuszy DPS w Leopoldowie przed negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, poprzez wyposażenie placówki m.in.  w sprzęt medyczny i urządzenia powstrzymujące rozprzestrzenianie się choroby COVID-19 oraz na wsparcie pracowników DPS obciążonych ryzykiem zachorowania.Dom Pomocy Społecznej im. s. H. Drozdowskiej w Leopoldowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”.

 
Dofinansowanie projektu z UE: 292.430,53 PLN.
W ramach projektu we wrześniu zatrudniono pięciu pracowników: 3 pokojowe i 2 opiekunów. Pracownicy DPS-u z wyłączeniem pielęgniarek otrzymali dodatki do wynagrodzeń za lipiec i sierpień. Obecnie realizowany jest zakup wyposażenia i sprzętu medycznego niezbędnego do walki z epidemią.
 
Justyna Szabłowska
Autor: Powiat Rycki
Powrót