Projekty – w trakcie realizacji

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Projekty z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych – w trakcie realizacji Drukuj Zapisz

PODPISANIE UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UMOŻLIWIAJĄCEJ REALIZACJĘ PROJEKTU PN.: „ PRZEBUDOWA ORAZ INFORMATYZACJA BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W RYKACH”

W dniu 12 sierpnia 2021 r. została zawarta umowa, której przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację projektu pn.: „ Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”. Umowę opiewającą na wartość 37 515,00 zł podpisał Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Wicestarosta Rycki - Pani Monika Kośmińska i Skarbnik Powiatu Ryckiego – Pani Aneta Działa, oraz przedstawiciel wykonawcy – firmy RB Danuta Rokicka z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotowy projekt zakłada pełną informatyzację szpitala oraz ucyfrowienie pracowni RTG.
Zadanie to dofinansowane jest środkami z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych.
 
W ramach projektu przewidziano:
  • wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w dwóch budynkach szpitala,
  • wykonanie instalacji elektrycznej, dedykowanej (DATA),
  • wykonanie instalacji okablowania do kamer w w/w budynkach (IP),
  • wykonanie sieci bezprzewodowej WIFI oraz punktów dostępowych AP,
  • wykonanie instalacji światłowodowej, łączącej pośrednie punkty dystrybucyjne z serwerownią główną w budynku przychodni (miedzy budynkami, ewentualnie między piętrami),
  • wykonanie kabli elektroenergetycznych, zasilających serwerownię oraz pośrednie punkty dystrybucyjne,
  • adaptację pomieszczeń na potrzeby serwerowni oraz punktów dystrybucyjnych,
  • modernizację posiadanego systemu teleinformatycznego do obsługi szpitala, przychodni oraz części administracyjnej, poprzez rozszerzenie jego funkcjonalności (zakup dodatkowych modułów i licencji) lub wdrożenie nowego systemu wraz z migracją danych,
  • wykonanie zintegrowanej platformy do obsługi pracowni diagnostycznej RTG zapewniająca: RIS/PACS, E-Rejestrację, wyniki on-line, teleradiologię, telekonsultacje, bibliotekę ciekawych przypadków,
  • dostawę sprzętu IT: serwerów, routerów, przełączników, urządzeń brzegowych, komputerów, zasilaczy awaryjnych, kamer IP.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót