Informator o instytucjach, podmiotach oraz organizacjach, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie