Zabytki

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Zabytki Drukuj Zapisz

MIASTO DĘBLIN

Zbytki wpisane do rejestru zabytków:

 • Zespół budynków kolejowych: dworzec ul. Dworcowa, budynek mieszkalno-administracyjny „Belweder”, ul. Kolejowa 16, wieża ciśnień przy ul. Dworcowej, domu przy ul. Dworcowej nr: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, żuraw wodny przy lokomotywowni pozaklasowej (ul. Towarowa).
 • Zespół pałacowo-parkowy: pałac z oranżerią, dawne oficyny pałacowe, budynek Komendy szkoły, dawny dom ogrodnika, willa Komendanta szkoły, sześć willi w zachodniej części zespołu, kordegarda, wyspa, staw i park z ukształtowaniem terenu i ciągiem komunikacyjnym.
 • Zespół Twierdzy Dęblin z obiektami architektonicznymi, w tym: budynki, urządzenia i elementy obronne z XIX w oraz budynki nieobronne z XIX w na terenie części Cytadeli i Reduty I tzw. gen. Kąckiego, pozostałość Reduty II im. gen. Zajączka, część ziemno-murowana Fortu III Dęblin wraz z otoczeniem, Fort II Mierzwiączka: elementy ziemne i murowane, budowle forteczne w raz z otoczeniem.
 • Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków: Kościół parafialny przy ul. Wiślanej (dawna cerkiew unicka), cmentarz komunalny, cmentarz wojenny „Balonna” przy ul. Balonnej GMINA KŁOCZEW.
 • Zespół dworski (dwór murowany, stajnia, stodoła, gorzelnia i park dworski z poł. XIX w.), Stare Zadybie, Kłoczew.
 • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII-XVIII w ( Kościół, Kaplica Św. Barbary, Dzwonnica, ogrodzenie z bramą, Plebania, Dom Kościelnego i park).
 • Pałac dworski z II poł. XVIII w., Jagodne.
 • Kościół Mariawicki Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Gózd.
 • Młyn wodny z przełomu XVIII/XIX w., Zaryte GMINA RYKI.
 • Zespół Kościoła Parafialnego w Bobrownikach.
 • Kościół Parafialny w Bobrownikach.
 • Kościół Parafialny w Rykach.
 • Plebania w Rykach.
 • Dwór ul. Warszawska 11, Ryki.
 • Park pałacowy w Rykach.
 • Dawny cmentarz przykościelny w Bobrownikach.
 • Cmentarz żydowski w Bobrownikach.
 • Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Bobrownikach.
 • Cmentarz parafialny rzymskokatolicki „Stary” w Rykach.
 • Dom ul. Łąkowa 19, Ryki.
 • Dom ul. Wspólna 4, Ryki.
 • Młyn Dąbia Nowa.

GMINA STĘŻYCA

Obszar i obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską - wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego:

 • Kościół Filialny w Stężycy p.w. Przemienienia Pańskiego z 1790-1827 r. - nr rejestru A/893.
 • Zespół kościelny w Stężycy - nr rejestru A/977: kościół parafialny p.w. Św. Marcina z I poł. XV., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z bramą z XIX w., drzewostan (XIX w.), plebania z I poł. XX w., cmentarz przykościelny.
 • Kościół parafialny p. w. Św. Sebastiana w Brzezinach z II poł. XVIII w., nr rejestru A/894.
 • Fort I w Nadwiślance (element twierdzy Dęblin) z II poł. XIX w., Ne rejestru A/895.

Obiekty zabytkowe objęte strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w ewidencji dóbr kultury Województwa Lubelskiego:

 • Zespół Kościelny w Brzezinach: plebania z I poł. XX w., drzewostan, cmentarz przykościelny.
 • Młyn z I poł. XX w.
 • Szkoła z I poł. XX w.
 • Cmentarz parafialny z przełomu XIX/XX w.
 • Szkoła w Kletni z I poł XX w.
 • Cmentarz prawosławny w Michalinowie z I poł. XIX w.
 • Mauzoleum na cmentarzu prawosławnym w Michalinowie z XIX w
 • Szkoła w Paprotni z I poł. XX w.
 • Zespół kościelny w Pawłowicach: kościół parafialny p. w. Jakuba Apostoła z I poł. XIX w., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z przełomu XIX/XX w., cmentarz przykościelny
 • Szkoła w Pawłowicach z I poł. XX w.
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z II poł. XIX w
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z I poł. XX w.
 • Kapliczka z figurka Serca Jezusowego w Pawłowicach z I poł. XIX w.
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z XIX w.
 • Cmentarz parafialny w Piotrowicach z I poł. XIX w.
 • Zespół kościoła filialnego w Stężycy: dzwonnica - brama z I poł. XIX w., ogrodzenie z XIX w., drzewostan z XIX w., plebania z I poł. XIX w., cmentarz przykościelny.
 • Układ urbanistyczny Stężycy.
 • Kapliczka NMP - przed kościołem w Stężycy z II poł. XIX w.
 • Kapliczka z figurką Św. Jana Nepomucena ul. Senatorska w Stężycy z XIX w.
 • Dom ul. Senatorska 40 w Stężycy z I poł. XX w.
 • Młyn ul. Dęblińska 1 w Stężycy z I poł XX w.
 • Szkoła w Stężycy z XIX w.
 • Cmentarz parafialny w Stężycy z I poł. XVIII w.

GMINA UŁĘŻ

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ułężu - w jego skład wchodzą: pałac (I poł. XX w.), park z zabytkowym drzewostanem, kaplica Matki Boskiej, siedziba Urzędu Gminy Ułęż;
 • Zespół pałacowo-parkowy w Sobieszynie - w jego skład wchodzą: pałac (XIX w), 2 oficyny, kuźnia, park z zabytkowym drzewostanem;
 • Zespół dworsko-pałacowy w Podlodowie - w jego skład wchodzą: dwór, dawna stajnia, park z zabytkowym drzewostanem;
 • Zespół dworsko-parkowy w Sarnach - w jego skład wchodzą: dwór (XIX w)
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Brzozowej - w jego skład wchodzą: budynek szkoły, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, park i aleja dojazdowa (II poł. XIX w);
 • Zespół Kościelny w Sobieszynie - kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża (II poł. XIX w), plebania i otaczający park;
 • Zespół Kościelny w Żabiance - drewniany kościół parafialny p.w. N.M.P. (XVII w), dzwonnica, cmentarz Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji zabytków z, pośród których najciekawszymi są: wzgórze „Pięciu figur” w Ułężu z kaplicą grobową Janickich oraz układ urbanistyczny Drążgowa (najstarsza jednostka osadnicza na terenie gminy) - dawne miasto z uformowanym rynkiem. Ponadto w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego figurują liczne kapliczki przydrożne.
Powrót