Zabytki

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Zabytki Drukuj Zapisz

MIASTO DĘBLIN

Zbytki wpisane do rejestru zabytków:

 • Zespół budynków kolejowych: dworzec ul. Dworcowa, budynek mieszkalno-administracyjny „Belweder”, ul. Kolejowa 16, wieża ciśnień przy ul. Dworcowej, domu przy ul. Dworcowej nr: 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23, żuraw wodny przy lokomotywowni pozaklasowej (ul. Towarowa).
 • Zespół pałacowo-parkowy: pałac z oranżerią, dawne oficyny pałacowe, budynek Komendy szkoły, dawny dom ogrodnika, willa Komendanta szkoły, sześć willi w zachodniej części zespołu, kordegarda, wyspa, staw i park z ukształtowaniem terenu i ciągiem komunikacyjnym.
 • Zespół Twierdzy Dęblin z obiektami architektonicznymi, w tym: budynki, urządzenia i elementy obronne z XIX w oraz budynki nieobronne z XIX w na terenie części Cytadeli i Reduty I tzw. gen. Kąckiego, pozostałość Reduty II im. gen. Zajączka, część ziemno-murowana Fortu III Dęblin wraz z otoczeniem, Fort II Mierzwiączka: elementy ziemne i murowane, budowle forteczne w raz z otoczeniem.
 • Zabytki wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków: Kościół parafialny przy ul. Wiślanej (dawna cerkiew unicka), cmentarz komunalny, cmentarz wojenny „Balonna” przy ul. Balonnej GMINA KŁOCZEW.
 • Zespół dworski (dwór murowany, stajnia, stodoła, gorzelnia i park dworski z poł. XIX w.), Stare Zadybie, Kłoczew.
 • Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela z XVII-XVIII w ( Kościół, Kaplica Św. Barbary, Dzwonnica, ogrodzenie z bramą, Plebania, Dom Kościelnego i park).
 • Pałac dworski z II poł. XVIII w., Jagodne.
 • Kościół Mariawicki Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Gózd.
 • Młyn wodny z przełomu XVIII/XIX w., Zaryte GMINA RYKI.
 • Zespół Kościoła Parafialnego w Bobrownikach.
 • Kościół Parafialny w Bobrownikach.
 • Kościół Parafialny w Rykach.
 • Plebania w Rykach.
 • Dwór ul. Warszawska 11, Ryki.
 • Park pałacowy w Rykach.
 • Dawny cmentarz przykościelny w Bobrownikach.
 • Cmentarz żydowski w Bobrownikach.
 • Cmentarz parafialny rzymskokatolicki w Bobrownikach.
 • Cmentarz parafialny rzymskokatolicki „Stary” w Rykach.
 • Dom ul. Łąkowa 19, Ryki.
 • Dom ul. Wspólna 4, Ryki.
 • Młyn Dąbia Nowa.

GMINA STĘŻYCA

Obszar i obiekty objęte ścisłą ochroną konserwatorską - wpisane do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego:

 • Kościół Filialny w Stężycy p.w. Przemienienia Pańskiego z 1790-1827 r. - nr rejestru A/893.
 • Zespół kościelny w Stężycy - nr rejestru A/977: kościół parafialny p.w. Św. Marcina z I poł. XV., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z bramą z XIX w., drzewostan (XIX w.), plebania z I poł. XX w., cmentarz przykościelny.
 • Kościół parafialny p. w. Św. Sebastiana w Brzezinach z II poł. XVIII w., nr rejestru A/894.
 • Fort I w Nadwiślance (element twierdzy Dęblin) z II poł. XIX w., Ne rejestru A/895.

Obiekty zabytkowe objęte strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej figurujące w ewidencji dóbr kultury Województwa Lubelskiego:

 • Zespół Kościelny w Brzezinach: plebania z I poł. XX w., drzewostan, cmentarz przykościelny.
 • Młyn z I poł. XX w.
 • Szkoła z I poł. XX w.
 • Cmentarz parafialny z przełomu XIX/XX w.
 • Szkoła w Kletni z I poł XX w.
 • Cmentarz prawosławny w Michalinowie z I poł. XIX w.
 • Mauzoleum na cmentarzu prawosławnym w Michalinowie z XIX w
 • Szkoła w Paprotni z I poł. XX w.
 • Zespół kościelny w Pawłowicach: kościół parafialny p. w. Jakuba Apostoła z I poł. XIX w., dzwonnica z II poł. XIX w., ogrodzenie z przełomu XIX/XX w., cmentarz przykościelny
 • Szkoła w Pawłowicach z I poł. XX w.
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z II poł. XIX w
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z I poł. XX w.
 • Kapliczka z figurka Serca Jezusowego w Pawłowicach z I poł. XIX w.
 • Kapliczka przydrożna w Pawłowicach z XIX w.
 • Cmentarz parafialny w Piotrowicach z I poł. XIX w.
 • Zespół kościoła filialnego w Stężycy: dzwonnica - brama z I poł. XIX w., ogrodzenie z XIX w., drzewostan z XIX w., plebania z I poł. XIX w., cmentarz przykościelny.
 • Układ urbanistyczny Stężycy.
 • Kapliczka NMP - przed kościołem w Stężycy z II poł. XIX w.
 • Kapliczka z figurką Św. Jana Nepomucena ul. Senatorska w Stężycy z XIX w.
 • Dom ul. Senatorska 40 w Stężycy z I poł. XX w.
 • Młyn ul. Dęblińska 1 w Stężycy z I poł XX w.
 • Szkoła w Stężycy z XIX w.
 • Cmentarz parafialny w Stężycy z I poł. XVIII w.

GMINA UŁĘŻ

 • Zespół pałacowo-parkowy w Ułężu - w jego skład wchodzą: pałac (I poł. XX w.), park z zabytkowym drzewostanem, kaplica Matki Boskiej, siedziba Urzędu Gminy Ułęż;
 • Zespół pałacowo-parkowy w Sobieszynie - w jego skład wchodzą: pałac (XIX w), 2 oficyny, kuźnia, park z zabytkowym drzewostanem;
 • Zespół dworsko-pałacowy w Podlodowie - w jego skład wchodzą: dwór, dawna stajnia, park z zabytkowym drzewostanem;
 • Zespół dworsko-parkowy w Sarnach - w jego skład wchodzą: dwór (XIX w)
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie Brzozowej - w jego skład wchodzą: budynek szkoły, budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, park i aleja dojazdowa (II poł. XIX w);
 • Zespół Kościelny w Sobieszynie - kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża (II poł. XIX w), plebania i otaczający park;
 • Zespół Kościelny w Żabiance - drewniany kościół parafialny p.w. N.M.P. (XVII w), dzwonnica, cmentarz Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkanaście obiektów wpisanych do ewidencji zabytków z, pośród których najciekawszymi są: wzgórze „Pięciu figur” w Ułężu z kaplicą grobową Janickich oraz układ urbanistyczny Drążgowa (najstarsza jednostka osadnicza na terenie gminy) - dawne miasto z uformowanym rynkiem. Ponadto w ewidencji dóbr kultury województwa lubelskiego figurują liczne kapliczki przydrożne.
Powrót