Struktura organizacyjna

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Struktura organizacyjna Drukuj Zapisz

 

Wydziały Starostwa Powiatowego w Rykach

Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Naczelnik Wydziału

Aneta Ochal

81-865 74 73, promocja@ryki.powiat.pl

212

Starszy Inspektor

Leszek Guzy

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

211

Inspektor

Małgorzata Krzywiec

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

211

Starszy Inspektor

Edyta Pudło

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

213

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Alicja Olesiejuk

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

213

Starszy Inspektor

Krzysztof Pomarkiewicz

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

214

Inspektor

Sebastian Leszko

81-865 74 75, promocja@ryki.powiat.pl

214

OPIS: Wydział zajmuje się planowaniem rozwoju powiatu, przygotowywaniem programów rozwoju powiatu w oparciu o strategię rozwoju powiatu, przygotowywaniem planów inwestycji i poszukiwaniem pozabudżetowych źródeł ich finansowania, prowadzeniem inwestycji, gospodarowaniem mieniem powiatu.

 

 


Wydział Finansowy

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Skarbnik Powiatu

Aneta Działa

81-865 74 57, skarbnik@ryki.powiat.pl

107

Specjalista

Magdalena Papirkowska

81-865 74 61, skarbnik@ryki.powiat.pl

106

Starszy Inspektor

Bożena Łukasiak

81-865 74 61, skarbnik@ryki.powiat.pl

106

Starszy Inspektor

Agnieszka Frątczak

81-865 74 58, skarbnik@ryki.powiat.pl

108

Starszy Inspektor

Renata Galas

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

108

Starszy Inspektor

Monika Szlendak

81-865 74 58, skarbnik@ryki.powiat.pl

109

Główna Księgowa

Joanna Pawelec

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

109

Młodszy Referent

Marta Kołodziej

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

110

Podinspektor

Milena Ziarek

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

110

Referent

Aneta Majek

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

110

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Jolanta Soszka - Zaręba

81-865 74 60, skarbnik@ryki.powiat.pl

110

OPIS: Wydział zapewnia obsługę finansowo-księgową oraz prowadzenie sprawozdawczości finansowej. Wydziałem kieruje Skarbnik Powiatu.

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

 Naczelnik Wydziału

Lilianna Dąbrowska

81-865 74 70, naczelnik.edukacja@ryki.powiat.pl

208

Starszy Inspektor

Małgorzata Wołowiec

81-865 74 69, edukacja@ryki.powiat.pl

207

Podinspektor

Justyna Pawelec-Wojtal

81-865 74 69, zdrowie@ryki.powiat.pl

207

Starszy Inspektor

Justyna Marchel

81-865 74 71, kultura@ryki.powiat.pl

209

Młodszy Referent

Paulina Zaręba

81-865 74 71, kultura@ryki.powiat.pl

209

OPIS: Wydział zajmuje się sprawami z zakresu edukacji publicznej oraz promocji i ochrony zdrowia. Nadzoruje zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu. Wydział przejął zadania z zakresu promocji, kultury i ochrony zabytków.

 

Wydział Architektury i Budownictwa

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

po. Naczelnik Wydziału

Henryk Lipiec

81-865 74 66, architektura@ryki.powiat.pl

203

Starszy Inspektor

Justyna Pielacha – obsługa gmin: Stężyca, Kłoczew

81-865 74 64, architektura@ryki.powiat.pl

201

Starszy Inspektor

Beata Jońska – obsługa gmin: Ryki, Nowodwór

81-865 74 64, architektura@ryki.powiat.pl

201

Starszy Inspektor

Dorota Nowak-Drzazga obsługa gmin: Miasto Dęblin

81-865 74 65, architektura@ryki.powiat.pl

202

Inspektor

Radosław Warowny obsługa gmin: Miasto Ryki, Ułęż

81-865 74 65, architektura@ryki.powiat.pl

202

OPIS: Wydział zapewnia obsługę w zakresie zadań wynikających pozwoleń prawa budowlanego,
w tym: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Naczelnik Wydziału

Elżbieta Dadas

81-865 74 77, naczelnik.srodowisko@ryki.powiat.pl

204

Geolog Powiatowy

Agnieszka Głowacka

81-865 74 68, srodowisko@ryki.powiat.pl

205

Leśnik

Tomasz Mazur

662 889 388

205

Leśnik

Tomasz Pyszniak

883 737 372

205

Inspektor

Aneta Młot

81-865 74 68, srodowisko@ryki.powiat.pl

206

Specjalista

Marta Kisiel-Olek

81-865 74 68, srodowisko@ryki.powiat.pl

206

OPIS: Wydział zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej.

 

 

Wydział Komunikacji

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Naczelnik Wydziału

Dagmara Walasek

81-865 74 78, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Starszy Inspektor

Milena Czajka

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Starszy Inspektor

Irena Filipek

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Starszy Inspektor

Lucyna Suwała

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Straszy Inspektor

Magdalena Woźniak

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Specjalista

Anna Lipnicka

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Inspektor

Katarzyna Kozak

81-865 74 74, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Inspektor

Artur Skowron

81-865 74 74, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Straszy Inspektor

Maciej Królikiewicz

81-865 74 79, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Młodszy Referent

Justyna Kozieł

81-865 74 74, komunikacja@ryki.powiat.pl

Sala na parterze

Oddział w Dęblinie

Starszy Inspektor

Iwona Kulina

81-883 05 33, komunikacja@ryki.powiat.pl

Budynek UM Dęblin

Starszy Inspektor

Magdalena Krasuska

81-883 05 33, komunikacja@ryki.powiat.pl

Budynek UM Dęblin

Inspektor

Monika Gadowska

81-883 05 33, komunikacja@ryki.powiat.pl

Budynek UM Dęblin

OPIS: Wydział zajmuje się załatwianiem spraw w zakresie prawa o ruchu drogowym , w tym związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób oraz realizacją innych zadań z zakresu prawa o ruchu drogowym i prawa przewozowego.

 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Naczelnik Wydziału

Ewa Pietryka

81-865 74 80, geodezja@ryki.powiat.pl

116

Młodszy referent

Dominika Nowicka – obsługa gminy Kłoczew

81-865 74 81, geodezja@ryki.powiat.pl

111

Młodszy referent

Magda Jaworska – obsługa gminy Stężyca

81-865 74 81, geodezja@ryki.powiat.pl

111

Starszy Inspektor

Dariusz Jabłoński – obsługa gminy Nowodwór

81-865 74 82, geodezja@ryki.powiat.pl

112

Młodszy Referent

Aleksandra Jaroniec – obsługa Miasta Ryki

81-865 74 82, geodezja@ryki.powiat.pl

112

Inspektor

Tadeusz Chudek – obsługa gminy Ułęż

81-865 74 83, geodezja@ryki.powiat.pl

113

Starszy Inspektor

Grażyna Pióro – obsługa gminy Ryki

81-865 74 83, geodezja@ryki.powiat.pl

113

Starszy Inspektor

Anna Wąsowska

81-865 74 84, skarbpanstwa@ryki.powiat.pl

114

Inspektor

Agnieszka Waśko

81-865 74 84, skarbpanstwa@ryki.powiat.pl

114

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii

Kierownik Ośrodka

Krzysztof Pudło

81-865 74 85, podgik@ryki.powiat.pl

1

Starszy Inspektor

Edyta Mróz

81-865 74 86, podgik@ryki.powiat.pl

1

Starszy Inspektor

Żaneta Niburska

81-865 74 87, podgik@ryki.powiat.pl

1

Z-ca Naczelnika

Adam Cybulski

81-865 74 86, podgik@ryki.powiat.pl

1

Inspektor

Łukasz Król

81-865 74 86, podgik@ryki.powiat.pl

1

Młodszy referent

Michał Biłos

81-865 74 86, podgik@ryki.powiat.pl

1

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Aleksandra Najda

81-865 74 86, podgik@ryki.powiat.pl

1

Oddział w Dęblinie

Inspektor

Joanna Sobieszek – obsługa Miasta Dęblin

81-883 01 83

Budynek UM Dęblin

OPIS: Wydział zajmuje się prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych. Wydziałem kieruje Geodeta Powiatowy, którego zakres zadań określa Starosta.

 

 

Wydział Organizacyjny

Stanowisko w wydziale

Imię i nazwisko

Telefon, e-mail

Pokój

Sekretarz Powiatu

Sławomir Wołowiec

81-865 74 54, starostwo@ryki.powiat.pl

105

Obsługa Sekretariatu

Ewelina Wasilewska

81-865 74 50, ewelina.wasilewska@ryki.powiat.pl

Sekretariat

Starszy Inspektor

Beata Cieloch

81-865 74 63, kancelaria@ryki.powiat.pl

11

Starszy Inspektor

Aneta Zowczak

81-865 74 76, rada@ryki.powiat.pl

100

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Krzysztof Uznański

81-865 74 76

100

Inspektor

Kamila Jakubaszek

81-865 74 62, org@ryki.powiat.pl

117

Starszy Inspektor

Michał Wesoły

81-865 74 62, org@ryki.powiat.pl

117

Archiwistka

Milena Łagodzińska

81-865 74 62, archiwum@ryki.powiat.pl

117

Starszy Inspektor

Justyna Noworol

81-865 74 59, kadry@ryki.powiat.pl

118

Obsługa EZD

Jacek Wosk

81-865 74 63, kancelaria@ryki.powiat.pl

 

Kierowca

Piotr Kuśmierczyk

 

 

Konserwator

Dariusz Nowak

 

 

Starszy Informatyk

Piotr Filipek

81-865 74 88, informatyk@ryki.powiat.pl

210

Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych

Kamil Napiórkowski

81-865 74 88, kamil.napiorkowski@ryki.powiat.pl

210

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Starszy Inspektor

Monika Nojek

81-865 15 71, kryzys@ryki.powiat.pl

PCZK

Inspektor

Monika Wasińska

81-865 15 71, kryzys@ryki.powiat.pl

PCZK

OPIS: Wydział zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Zarządu i Rady, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników, realizuje zadania z zakresu spraw obywatelskich i nadzoru nad stowarzyszeniami.

 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik PZON

Marzena Sałacińska

881 615 303, zon@ryki.powiat.pl

ul. Żytnia 23
08-500 Ryki

Sekretarz PZON

Magdalena Smaka

881 615 304, zon@ryki.powiat.pl

ul. Żytnia 23
08-500 Ryki

 

Powrót