Elektroniczna Tablica Ogłoszeń

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

RSO
Ikona zarys polski

Elektroniczna tablica ogłoszeń Drukuj Zapisz

Konsultacje w sprawie projektu „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE RYCKIM NA LATA 2021 – 2030”.

Dłoń z drewnianymi kostkami
11
stycznia
2021

Na podstawie §1, §3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z...

Czytaj dalej...

Pytania do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku...

Osoba podpisująca dokument
05
stycznia
2021

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej...

Czytaj dalej...

Pytania złożone do przetargu nieograniczonego Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn. Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego...

Herb powiatu ryckiego na tle osoby podpisującej dokument
04
stycznia
2021

W nawiązaniu do wniesionych przez Wykonawcę zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie w/w zamówienia , Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach przekazuje poniżej...

Czytaj dalej...

Przetarg nieograniczony Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rykach pn.” Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla Rejonowego Związku Spółek...

Osoba podpisująca dokument
30
grudnia
2020

Rejonowy Związek Spółek Wodnych ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Dostawa maszyn rolniczych i budowlanych dla...

Czytaj dalej...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ryckiego o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości - niezabudowanych działek stanowiących...

Osoba podpisująca dokument
23
grudnia
2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 37 ust. 1, art. 38...

Czytaj dalej...

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Powiatu w Rykach

Sala konferencyjna
16
grudnia
2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXXIX Sesję Rady Powiatu w Rykach. Sesja odbędzie się w dniu 23 grudnia...

Czytaj dalej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy...

Okulary, dokumenty, laptop- grafika ogólna
05
listopada
2020

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r., poz. 294 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11, 13 i 14 ustawy z...

Czytaj dalej...

Konsultacje w sprawie projektu Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

Grafika ogólna- kartka i długopis
28
października
2020

Na podstawie § 1, § 3 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr IV/24/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z...

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na okres 5 lat otwartej powierzchni użytkowej

Osoba pospisująca dokument
28
października
2020

usytuowanej na parterze budynku administracyjno - biurowego Starostwa Powiatowego w Rykach z przeznaczeniem na działalność z zakresu ubezpieczeń i małej poligrafii.

Czytaj dalej...