Inwestycje - Edukacja

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Edukacja i opieka społeczna Drukuj Zapisz

Młodzież to największy potencjał naszej małej ojczyzny. Dlatego tak ważne dla władz powiatu są wydatki ponoszone na szkoły. Chcemy, aby kształcenie odbywało się  w nowoczesnych placówkach oświatowych, wyposażonych w świetną bazę dydaktyczną. Potrzeby w tym zakresie są duże, ale wiele już udało się zrealizować. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia polegającego na głębokiej termomodernizacji budynków oświaty i opieki społecznej wynikała przede wszystkim z bardzo niskiej efektywności energetycznej tychże budynków wybudowanych w przeważającej części jeszcze w latach 70-tych ubiegłego wieku, a w konsekwencji zawyżonej emisji zanieczyszczeń, zawyżonych kosztów operacyjnych, ryzyka awarii czy niskiej klasy estetycznej. W latach 2019- 2021 zrealizowaliśmy największy projekt w województwie lubelskim obejmujący  10  budynków szkół,  internatów  i warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz Dom Pomocy Społecznej w Leopoldowie, siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach. Po realizacji termomodernizacji przyszedł czas na remonty wewnątrz obiektów. Modernizujemy obiekty, kupujemy nowy sprzęt do praktycznej nauki zawodu,  przebudowujemy kotłownie, instalacje i wiele innych. Do termomodernizacji zostały tylko trzy obiekty oświatowe: internat w Zespole Szkół im. Kajetna hr. Kickiego w Sobieszynie, budynki warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 2 w Rykach im. Leona Wyczółkowskiego oraz Budynek warsztatów przy ZSZ Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie na które powiat Rycki otrzymał już wstępną promesę na kwotę dofinansowania 8 000 000 zł.

idź do artykułu: Zakup pieca do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach.   idź do artykułu: Przebudowa zabytkowego budynku szkoły im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Budynek warsztatów terapii zajęciowej po termomodernizacji, z ogrodem i drzewami, podzielony na dwie części: jedna w cieniu, druga na słońcu.

Metalowe schody zewnętrzne w parku, z napisami informującymi o remoncie internatu przy szkole w Dęblinie. Budynek szkolny z napisem o termomodernizacji, ławkami, drzewami i chodnikiem przed wejściem.

Biały bus z czerwoną wstęgą i napisem informującym, że jest to nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla ośrodka wsparcia, na tle zimowego drzewostanu.