Inwestycje - Zdrowie

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Zdrowie Drukuj Zapisz

Szpital powiatowy w Rykach był przez wiele lat prowadzony przez spółki prywatne. Ostatni dzierżawca spółka AMG Centrum Medyczne ogłosiła upadłość i szpital został zamknięty a pacjenci ewakuowani. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w szpitalu zgasło ostanie światło. Można śmiało powiedzieć nie mieliśmy nic, kadra odeszła i szybko znalazła zatrudnienie. Sprzęt pamiętał czasy króla Ćwieczka, budynek nie przystosowany do wymogów przeciwpożarowych, a teren bez jednej latarni z zagrażającymi życiu nawierzchniami z trelinki. Zaczynaliśmy od zera.

Ze względu na potrzebę szybkiego wznowienia świadczenia usług medycznych w szpitalu powiatowym, w dniu 10 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Rykach utworzyła podmiot leczniczy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Szpital Powiatowy w Rykach”, w której 100% udziałów posiada powiat. W dniu 18 stycznia 2019 r. nastąpiło przejęcie budynków szpitala od byłego dzierżawcy, firmy AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Powiat Rycki podjął działania w kierunku odtworzenia działalności szpitala  i przywrócenia właściwej opieki medycznej, co potwierdzają liczne inwestycje i wysokie nakłady ponoszone na ten cel. Wykonano ogromną pracę odtworzenia wszystkiego: budynków, terenu, niezbędnego sprzętu, zatrudniono kadrę medyczną. Wykonano przede wszystkim oddymienie klatek schodowych i dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, żeby w ogóle mogli tam przebywać ludzie. Przebudowano oddział wewnętrzny i utworzono oddział paliatywny oraz poradnie specjalistyczne, wybudowano parking i nowe drogi oraz oświetlenie terenu, wykonano termomodernizację budynku. Zakupiono najnowszej generacji sprzęt medyczny między innymi: tomograf, rezonans magnetyczny, ultrasonografy, gastroskopy, respiratory, defibrylatory, wyposażono pracownie kardiologiczną i blok operacyjny. Zakupiono ogromną ilość sprzętu i wyposażenia. Przebudowano sale operacyjne, sieć gazów medycznych w tym zainstalowano zbiorniki z tlenem, wykonano nową instalacje elektryczną, rozdzielnie i dodatkowo szpital został wyposażony w zasilenie awaryjne  agregat prądotwórczy itd.

Urządzenie do tomografii komputerowej w jasnym pomieszczeniu szpitala z napisem informującym o zakupie sprzętu dla szpitala powiatowego w Rykach. Droga na terenie szpitala z pasami przejścia dla pieszych i podświetlanym znakiem informacyjnym.

Urządzenie rezonansu magnetycznego w jasnym pomieszczeniu szpitalnym z leżanką do skanowania, umieszczone obok białych ścian z napisem informującym o zakupie dla szpitala.    Budynek szpitala z kilkoma samochodami zaparkowanymi przed nim, obok informacyjny baner o termomodernizacji i przebudowie, oraz przechodzień.

Czytaj artykuł "PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W RYKACH ZOBACZ".     

Czytaj artykuł: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LEOPOLDOWIE. Idź do artykułu: MODERNIZACJA UKŁADU ZASILANIA NISKIEGO NAPIĘCIA SZPITALA POWIATOWEGO W RYKACH SP. Z O.O. POPRZEZ WYMIANĘ ROZDZIELNIC NAPIĘCIA I AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO 

Powrót