Gminy Powiatu

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Gminy powiatu Drukuj Zapisz

Miasto i Gmina RYKI

Burmistrz Miasta:
Jerzy Gąska 2002- 2014
Stanisław Miłosz 1998-2002

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Miłosz 2010- 2014
Krzysztof Piątek 2006-2010
Krystyna Grudniak 2002-2006
Zbigniew Miłosz 1996-2002

Herb Gminy
Herbem Ryk jest na srebrno – szarym tle wspinający się byk zwany ciołkiem wyłaniający się ponad koronę królewską wieńczącą rycerską zbroję, niżej litera R.

Domki osiedlowe - widok z góry

Ogólna charakterystyka gminy
Ryki położone są na pograniczu trzech regionów: Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza; w zasięgu Wysoczyzny Żelechowskiej, w części Pradoliny Wieprza i doliny Wieprza, Zalesianki i Irenki. Położenie przy szlaku drogowym Warszawa – Lublin (100 km od Warszawy). Gmina Ryki liczy 21 038 mieszkańców, a jej powierzchnia obejmuje 161,9 km2. Kompleksy leśne, nieskażone środowisko naturalne,  oraz malownicze usytuowanie w rejonie pięciu stawów czynią rycki region szczególnie atrakcyjnym pod względem turystycznym.Ludzie w strojach ludowych na scenie

Działalność produkcyjna skupiona jest przede wszystkim w mieście Ryki. Dominują branże spożywcze związane z rolnictwem: przetwórstwo owocowo – warzywne, bazujące na lokalnych surowcach, mleczarstwo, piekarnie oraz branża odzieżowa. Spośród 1272 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową.

Ryki posiadają dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych. Na terenie gminy Ryki znajduje się 11 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazja, 2 ZSZ, 1 Liceum Ogólnokształcące, a także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy i Szkoła Wyższa. W mieście znajduje się jeden z większych „Orlików” w województwie lubelskim.

 

Najważniejsze osiągnięcia inwestycje:

 • "Zwiększenie dostępności i polepszenie stanu technicznego infrastruktury społeczno-kulturalnej na obszarze gminy Ryki poprzez modernizację, doposażenie i zagospodarowanie przylegającego terenu – dotyczy świetlic wiejskich w miejscowości Nowa Dąbia, Karczmiska i "Podwierzbie" – Kwota nakładów 364 538,00 w tym kwota dofinansowania 134 950,00 PROW na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
 • Budowa wodociągu Nowiny Rososz – Chudów – Kwota nakładów 113 115,00; kwota dofinansowania 68 771,00 PROW na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiejPani siedząca przy straganie z wystawą sztuki
 • Rozbudowa istniejącego budynku użyteczności społecznej w Sierskowoli na cele świetlicy wiejskiej- kwota nakładów 447 677,00; kwota dofinansowania 250 725,00 PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi
 • Budowa drogi gminnej Bazanów- Krasinek-Trzcianki- kwota nakładów 2 485 267,00; kwota dofinansowania 1 202 347,00 RPO WL na lata 2007 2013
 • Rewitalizacja Rynku Starego w Rykach (w trakcie realizacji) – kwota nakładów 1 650 596,00, kwota dofinansowania 1 104 637,00 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
 • Remont i adaptacja budynku przy ul. Ogrodowej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego – kwota nakładów 1 195 999,00; kwota dofinansowania 154 419,00 PFRON
 • I i II Etap – Sala gimnastyczna ZSO Nr 3 w Leopoldowie - kwota nakładów 1 404 058,00; dofinansowanie 300 000,00 Ministerstwo Sportu i Turystki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Moje Boisko – Orlik 2012 – kwota nakładów 1 598 045,00; dofinansowanie 666 000,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zarząd Województwa lubelskiego
 • Sala gimnastyczna przy ZSO Nr 1 w Rykach – kwota nakładów 3 386 926,00; dofinansowanie 3 386 926,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez remont ciągu dróg gminnych w mieście Ryki łączących drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 1415L – kwota nakładów 2 343 950,00; dofinansowanie 1 157 756,00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie/ Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011
 • Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ryki łączących drogi powiatowe Nr 1405L,Nr1446L, Nr 1438L z drogą krajową Nr 17 – kwota nakładów 1 128 428,00; dofinansowanie 564 213,00 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie/ Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011Ośrodek sportu - widok z góry
 • Sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Rososzy – realizowana w ramach zadania "Budowa szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy"- kwota nakładów 1 277 890,00, dofinansowanie 1 277 890,00 Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach (w trakcie realizacji) - kwota nakładów 17 681 276,00, dofinansowanie 10 765 817,00 Program Infrastruktura i Środowisko
 • Przebudowa, modernizacja i wyposażenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach- kwota nakładów 720 413,00; dofinansowanie 540 309,00 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót