Jednostki Organizacyjne Powiatu

Jednostki Organizacyjne Powiatu Drukuj Zapisz

I.  INSTYTUCJE

 • Powiatowy Urząd Pracy, dyrektor: Piotr Gałkowski - ul. Rynek Stary 50/55 08-500 Ryki, tel. 81-865 20 61, e-mail: lury@praca.gov.pl
 • Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Dęblinie - ul. Rynek 12 08-530 Dęblin, Tel. 81-833 02 26 wew. 255, e-mail: luryde@praca.gov.pl
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, dyrektor: Teresa Flak - ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki, tel. 81-865 48 52, e-mail: pcprryki@pbpryki.eurzad.eu,www.pbpryki.eurzad.eu
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach, dyrektor: Marcin Kostyra - ul. Kolejowa 5 08-500 Ryki, tel. 81-865 23 94
 • Dom Pomocy Społecznej im. siostry Heleny Drozdowskiej w Rososzy, dyrektor: Justyna Szabłowska - Leopoldów ul. Ks. Drozdowskiego 37 08-500 Ryki, tel. 81-865 06 23, e-mail: dpsrososz@wp.pl, www.ebip.lublin.pl/dpsrososz/
 • Ośrodek Wsparcia w Rososzy, kierownik: Urszula Banach - Leopoldów ul. Ks. Drozdowskiego 37 08-500 Ryki, 81-865, e-mail: owrososz1@wp.pl
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, dyrektor Dagmara Jarosz - ul. Żytnia 5A 08-500 Ryki
 • Powiatowy Inspektor Weterynarii - ul. Wyczółkowskiego 10a II piętro 08-500 Ryki, Tel. 81-865 10 61, e-mail: ryki.piw@wetgiw.gov.pl
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - ul. Wyczółkowskiego 10a pok. nr 209-210 08-500 Ryli,  tel. 81-865 32 11
 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, dyrektor: Grażyna Rybak - ul. Poniatowskiego 2 08-500 Ryki, tel. 81-865 16 37, www.psseryki.netbip.pl  
 • Pływalnia Powiatowa w Rykach, dyrektor Konrad Woźniak ul. Wyczółkowskiego 10A pok. 109 08-500 Ryki, tel. 81- 865 50 50- administracja, ul. Janiszewska 2 08-500 Ryki tel. 81- 865 55 55 - obiekt Pływalni Powiatowej 

 

II.  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE PROWADZONE PRZEZ POWIAT:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rykach, dyrektor: Mariusz Grzelak - ul. Słowackiego 12 08-500 Ryki, tel. 81-865 22 42
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach, dyrektor: Marek Ochap  - ul. Żytnia 5 08-500 Ryki, tel. 81-865 12 97
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach, dyrektor: Ryszard Rozborski - ul. Wyczółkowskiego 10 08-500 Ryki, tel. 81-865 24 50
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie, dyrektor: Jolanta Kiebzak - ul. Tysiąclecia 3 08-530 Dęblin, tel. 81-883 02 74
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie, dyrektor: Mariola Sulima - ul. Wiślana 3b 08-530 Dęblin, tel. 81-883 02 89
 • Zespół Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie, dyrektor: Krzysztof Ślósarz - Sobieszyn 298 08-504 Ułęż, tel. 866 79 00

 

III.  PORADNIE

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach, dyrektor: Mirosława Brasławska-Hoque - ul. Żytnia 5a (budynek internatu ZSZ nr 1 w Rykach) 08-500 Ryki, tel. 81-865 26 40, www.ppp-ryki.home.pl
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dęblinie, dyrektor: Magdalena Piechota - ul. Podchorążych 8a 08-530 Dęblin, Tel. 81-833 05 81, e-mail: pppdeblin@poczta.pulawy.plwww.ppp-deblin.int.pl
Powrót