Urzędy i instytucje

Urzędy i instytucje Drukuj Zapisz

STAROSTWO POWIATOWE W RYKACH

ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl

 

Telefony:

 • SEKRETARIAT tel. (81) 865 74 50; fax. (81) 865 19 66, (pokój nr 103)
 • Obsługa Rady Powiatu 81 86-57-476,   (pokój nr 100)
 • Kadry, obsługa organizacyjna 818 6-57-462 (pokój nr 117)
 • Zarządzanie Kryzysowe 86-51-571,
 • Wydział Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu 81 86-57-472, 81 86-57-474, (pokój nr 212 - 214)
 • Wydział Finansowy 81 86-57-457; 81 86-57-459, (pokój nr 108-110)
 • Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych 81 86-57-469, 81 86-57-470, (pokój nr 207, 208, 2011)
 • Wydział Architektury i Budownictwa 81 86-57-464, 86-57-465, 81 86-57-466, (pokój nr 201 -203)
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 81 86-57-477, 81 86-57-468, (pokój nr 204 -206)
 • Wydział Komunikacji 81 86-57-479; fax. 81 86-52-206, (parter)
 • Wydział Komunikacji Stanowisko w Dęblinie 81 88-30-533,
 • Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości 81 86-57-480 do 484, fax. 81 86-52-470, (pokój nr 111 - 116)
 • Wydział Geodezji - stanowisko w Dęblinie 81 88-30-183,
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 81 86-57-485, (parter)
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów 81 86-57-463 (pokój nr 118)

 

MIASTO DĘBLIN

 • Urząd Miasta Dęblin ul. Rynek 12 08-530 Dęblin Tel. 81 883 00 01, fax: 81 880 19 11 e-mail: burmistrz@um.deblin.plsekretarz@um.deblin.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy - Filia w Dęblinie ul. Rynek 12 tel. 81 883 02 26
 • Wydział Komunikacji - Filia w Dęblinie ul. Rynek 12 tel. 81 883 05 33
 • Urząd Pocztowy Dęblin 1 ul. Bankowa 17 tel. 81 883 00 67, 883 00 68
 • Filia Urzędu Pocztowego Dęblin 1 ul. Żwirki i Wigury 2 tel. 81 883 00 70
 • Urząd Pocztowy Dęblin 3 Lotnisko Tel. 81 551 78 42
 • Filia Urzędu Pocztowego Dęblin 1 ul. Dworcowa 6 (budynek Dworca PKP) Tel. 81 472 45 70
 • Komisariat Policji w Dęblinie ul. Niepodległości 5, Tel. 81 880 44 10
 • Placówka Służby Ochrony Kolei w Dęblinie ul. Kolejowa 11 tel. 81 531 45 20
 • Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie ul. Saperów 5 tel. of. dyż. 551 59 97
 • Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin - Masów ul. Krasickiego 146, Tel 81 880 00 08
 • Czasowy Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Dęblin  ul. Krasickiego 146, Tel. 81 880 00 98
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 08-521 ul. Dywizjonu 303 nr 12, tel. sekretariat 81 551 71 00
 • 4 Skrzydło lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 08-521ul. Brygady Pościgowej 5, Tel 81 551 84 02
 • 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 08-521 ul. Brygady Pościgowej 5, Tel 81 551 75 25
 • Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego w Dęblinie 08-521 ul. Lotników Polskich 1, Tel. 81 551 81 02
 • 1 Batalion Drogowo Mostowy w Dęblinie ul. Saperów 5, Tel. sekretariat 81 551 54 50
 • 7 Rejonowa Baza Materiałowa w Stawach 08-530 Dęblin os. Stawy Tel. sekretariat 81 865 16 32, 865 17 02
 • Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 08-521 ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 1, Tel. 81 551 76 90

 

GMINA KŁOCZEW

 • Urząd Gminy Kłoczew ul. Długa 67 08-550 Kłoczew
 • Posterunek Policji w Kłoczewie ul. Długa 67
 • Poczta Polska ul. Długa 67 Kłoczew

 

GMINA NOWODWÓR

 • Urząd Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A 08-503 Nowodwór, tel. 81-866 10 18, fax: 81-866 10 19, nowod_g@woi.lublin.pl
 • Urząd Pocztowy, Nowodwór 71A 08-503 Nowodwór Tel. 81-866 10 29

 

GMINA RYKI

 • Urząd Miejski w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 tel. 81-865 71 10, fax: 81-865 71 11, e-mail: ryki@ryki.plwww.ryki.pl
 • Sąd Rejonowy w Rykach ul. Kościuszki 15 08-500 Ryki tel. 81-865 60 51
 • Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki tel. 81-865 60 41
 • Komenda Powiatowa Policji w Rykach ul. Poniatowskiego 12 08-500 Ryki tel. 81-865 02 10
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Tel. 81-865 64 69
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5 08-500 Ryki tel. 81-865 15 39
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rykach ul. Rynek stary 50/55 08-500 Ryki tel. 81-865 34 48
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład w Rykach ul. Kościuszki 21 08-500 Ryki tel. 81-865 11 83
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia społecznego Placówka Terenowa w Rykach ul. Kościuszki 22 08-500 Ryki tel. 81-865 44 21
 • Urząd Skarbowy w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki Tel. 81-865 63 82
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Inspektorat w Rykach ul. Wyczółkowskiego 11 08-500 Ryki tel. 81-865 74 50
 • Komenda Hufca ZHP w Rykach im. Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt ul. Piaskowa 40 08-500 Ryki tel. 81-865 15 89
 • Starostwo Powiatowe w Rykach ul. Wyczółkowskiego 10a 08-500 Ryki tel. 81-865 74 50
 • Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach ul. Warszawska 25 08-500 Ryki tel. 81-865 20 20

 

GMINA STĘŻYCA

 • Urząd Gminy Stężycy w Stężycy ul. Plac Senatorski 1 08-540 Stężyca 81-866 30 36
 • Posterunek Policji w Stężycy ul. Podwale 48 08-540 Stężyca
 • Poczta Polska ul. Rokicka 1 08-540 Stężyca 81-866 30 50
 • Bank Spółdzielczy Ryki o/Stężyca ul. Podwale 2 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stężycy ul. Dolna 4 08-540 Stężyca tel. 81-866 30 50
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kletni, Kletnia 111 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rokitni, Stara Rokitnia 53 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzezinach, Brzeziny 34 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach, Pawłowice 52 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Paprotni, Paprotnia 93 08-540 Stężyca
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźcach, Brzeźce 134 08-540 Stężyca

 

GMINA UŁĘŻ

 • Urząd Gminny w Ułężu, Ułęż 168 08-504 Ułęż, tel.  81-866 70 28
 • Urząd Pocztowy, Ułęż 168 08-504 Ułęż, tel. 81-866 70 12
Powrót