Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Drukuj Zapisz

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
 
Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 
 1. Przygotowywanie projektów uchwał rady,
 2. wykonywanie uchwał rady, 
 3. gospodarowanie mieniem powiatu,
 4. wykonywanie budżetu powiatu, 
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu. 
 
ZARZĄD POWIATU RYCKIEGO VI KADENCJI NA LATA 2018-2023:
 
 1. Szczygielski Dariusz – Starosta Rycki
 2. Monika Kośmińska – Wicestarosta
 3. Jeżewska Grażyna – Członek Zarządu
 4. Wąsik Andrzej – Członek Zarządu
 5. Zagożdżon Karol – Członek Zarządu

Na zdjęciu zarząd powiatu: Szczygielski Dariusz – Starosta Rycki Monika Kośmińska – Wicestarosta Jeżewska Grażyna – Członek Zarządu Wąsik Andrzej – Członek Zarządu Zagożdżon Karol – Członek Zarządu

Powrót