Gminy Powiatu

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Gminy powiatu Drukuj Zapisz

Gmina STĘŻYCA

Wójt Gminy:
Zbigniew Chlaściak od 2002 do 2014 
Wacław Jopek 1998-2002 

Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Szmania 2010-2014
Hanna Czerska-Gąsiewska 2002-2010
Henryk Sobiechowski 1998-2002

Ogólna charakterystyka gminy

Stężyca to wyjątkowo atrakcyjnie położona gmina, rozciągnięta wzdłuż Wisły, na pół- nocno-zachodnim krańcu województwa lubelskiego, przy drodze wojewódzkiej nr 801 Warszawa – Dęblin – Puławy. Obszar gminy w całości położony jest po prawej stronie Wisły, która na wysokości Dęblina zmienia

Maszyny drogowe remontujące jezdnię

kierunek z południkowego na równoleżnikowy. Ten odcinek rzeki stanowi naturalną granicę gminy od strony południowej. Gmina zajmuje obszar 116 km2 (18,8% powierzchni powiatu i 0,4% powierzchni województwa). Gminę zamieszkuje 5283 mieszkańców, w tym: 2622 mężczyzn i 2661 kobiet. W skład gminy wchodzi 15 sołectw.

Atrakcyjne położenie, dogodny dojazd, wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, że gmina jak magnes przyciąga gości w ciągu całego roku. Dzięki malowniczym krajobrazom jest piękna i urokliwa o każdej porze roku. Stężyca to gmina rolnicza, posiadająca bogate walory krajobrazowe i zasoby naturalne. Jest jednocześnie gminą innowacyjną, wychodzącą naprzeciw potrzebom współczesnego rynku, kultywującą bogate dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe. Gmina przyjazna mieszkańcom i gościom. Posiada szerokie możliwości rozwoju wszelkich inwestycji jak też turystyki wodnej, pieszej i rowerowej. Piękna i czysta, rozwijająca wciąż swoją infrastrukturę. Wyjątkowość tego miejsca tworzy lokalna historia i miejscowe zabytki, bogactwo zasobów natury i kultury, otwarci, pomysłowi i życzliwi ludzie, tradycje ludowe, piękno przyrody i nieskażone środowisko.

Ludzie na dożynkach trzymający herb gminy

Najważniejsze osiągnięcia inwestycyjne

 • Dokończenie remontu stadionu sportowego im. H Frąckiewicza w Stężycy (2002- 2004) r. Wartość całkowita – 1.123.300,00 zł.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca. Etap II (2004-2006). Wartość całkowita – 2.878.006,65 zł. 
 • Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy (2005 -2006). Koszt całkowity – 568.229,00 zł.
 • Zagospodarowanie Centrum Gminy w Stężycy przy GOK (2006). Wykonanie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni. Wartość całkowita – 129.464,00 zł
 • Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Nowej Rokitni.
 • Budowa kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012” w Stężycy (2009 -2010). Budowa kompleksu boisk w Stężycy. Wartość całkowita – 1.092.874,99 zł.
 • Nieodpłatne pozyskanie budynku dla Gimnazjum Publicznego im. Stefana Batorego w Stężycy Budowa Boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowej Rokitni Wartość całkowita – 249.974,08 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Długowola, Pawłowice, Piotrowice, Paprotnia. (2010 – 2012) Wartość całkowita – 3.042.997,21 zł;
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy Stężyca – budowa sieci ulic w m. Stężyca – (2009-2011). Wartość projektu 3.974.940,33 zł.
 • Budowa 12 ulic w miejscowości Stężyca o łącznej długości 3952 mb,
 • Budowa chodników o łącznej długości 2758 mb.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stężyca III etap (2010-2011). Wartość całkowita 4.734.864,38 zł, długość sieci 7754 mb, długość przyłączy 6962 mb, liczba przyłączy 235, ilość przepompowni 9 szt.
 • Rozbudowa i modernizacja centrum kulturalno-oświatowego w miejscowości Brzeziny. Wartość projektu 495.759,64 zł.
 • Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nadwiślanka. Koszt inwestycji – 19.962,56 zł. 
 • Zagospodarowanie centrum miejscowości w Stężycy przy kościele parafialnym p.w. św. Marcina. Całkowity koszt inwestycji – 468.087,28 zł.
 • Budowa Centrum Edukacyjno – Sportowego w Stężycy wraz z pełnowymiarową halą sportową. W budynku będzie mieściło się Gimnazjum Publiczne oraz Szkoła Podstawowa w Stężycy. Wartość inwestycji -13.000.000 zł.
 • Rozbudowa i modernizacja Centrum Kulturalno – Oświatowego w Pawłowicach. Całkowity koszt inwestycji – 682.598,34 zł. 
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Paprotnia wraz z zagospodarowaniem terenu (2014 rok). Całkowity koszt inwestycji – 270.962,80 zł. 
 • Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Rokitni (2014 rok) – wartość 56.000 zł.
 • Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy (lata 2004-2014) – ogólna wartość 973.115,94 zł.

Tartan na tle budynku

Autor: Powiat Rycki
Powrót