Ochrona zdrowia

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności ochrona zdrowia Drukuj Zapisz

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Już po raz kolejny odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Do tej pory obchody odbywały się corocznie w Ośrodku Wsparcia w Leopoldowie. Ze względu na panującą i ciągle zmieniająca się sytuację związana z epidemią koronawirusa tegoroczna konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym w bardzo ograniczonym składzie. Chodziło głównie o zachowanie bezpieczeństwa uczestników jak i zaproszonych gości.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego powołany został przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 r. i obchodzony jest corocznie 10 października. Co roku obchody skupiają się wokół innego zagadnienia związanego ze zdrowiem psychicznym. Celem tej uroczystości jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa na problematykę chorób społecznych oraz dążenie do promowania właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
 
Tym razem tematem wiodącym konferencji były  Zaburzenia Osobowości. Zaburzenia osobowości prowadzą do wielu problemów życiowych, rozpadu związków, problemów zawodowych, zdrowotnych. Według klasyfikacji psychiatrycznej to:
„(…) głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne. Reprezentują one albo skrajne, albo znaczące odmienności w porównaniu z przeciętnym w danej kulturze sposobem spostrzegania, myślenia i odczuwania, a w szczególności – odnoszenia się do innych. Takie wzorce zachowania mają tendencje do trwałości i do obejmowania wielu zakresów funkcjonowania psychologicznego.”
 
Kolejna definicja psychiatryczna doprecyzowuje te zagadnienia jeszcze dokładniej. Mówi ona, że:
„Specyficzne zaburzenia osobowości są ciężkimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby, zazwyczaj obejmującymi kilka wymiarów osobowości i prawie zawsze związanymi z dostrzegalnym zaburzeniem funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Zaburzenia osobowości pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają w wieku dojrzałym.”
O tym jak są definiowane w klasyfikacji psychiatrycznej zaburzenia osobowości, ich podział , objawy, oraz o sposobach leczenia mówił prelegent  pan dr Gustaw Kozak.
 
W spotkaniu udział wzięły władze samorządowe, członkowie Zarządu Powiatu, przedstawicieli samorządów gminnych, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedstawiciele Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie wraz z pracownikami Ośrodka. Na koniec spotkania wystąpiła uczestniczka Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie i zaprezentował wiersz swojego autorstwa pt. ,,Psychoza”.
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót