Ochrona zdrowia

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności ochrona zdrowia Drukuj Zapisz

KAMPANIA „16 DNI BEZ PRZEMOCY”

W 2021r. przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, odwaga, wzajemne wsparcie i wspólne działanie. To dzięki nim przemoc wobec kobiet została uznana za łamanie praw człowieka, przyjęto Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zmiana jest możliwa. Działamy!

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet), a 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście. W tym roku kampania koncentruje się na kwestii „kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet.” Temu zagadnieniu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa. W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znaleźć na: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/otwiera się w nowej karcie

W 2021 r., Kampania będzie także kontynuować działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet.

Kampania 16 Dni Akcji w Polsce

Szczegółowy program podejmowanych działań można znaleźć tu: http://kampania16dni.pl/o-kampanii/program-wydarzen-autonomii-w-2021-roku

W tym roku rozszerzono działania w kilku, istotnych obszarach: skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, wykorzystania strategii empowerment przeciwko przemocy ze względu na płeć i inne przesłanki, obronie europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

 

https://wydarzenia.ngo.pl/
Autor: Powiat Rycki
Powrót