Termomodernizacja

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego Drukuj Zapisz

TERMOMODERNIZACJA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. M. DĄBROWSKIEJ W DĘBLINIE

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, wykonano termomodernizację budynku szkoły w Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Dęblinie

Zakres wykonanych robót obejmował m. in.: prace przygotowawcze i demontażowe, wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian elewacyjnych, wymianę instalacji oświetlenia pomieszczeń 
i oświetlenia awaryjnego, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie prac w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

 

Termin realizacji: kwiecień 2020 r. – październik 2020 r.

Wydatkowana kwota: 2.201.385,00 zł brutto

Dofinansowanie z RPO WL – 1 282 469,16

Powiat Rycki – 918 915,84 zł 

Autor: Ewa Urban
Powrót