Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Przebudowa dróg powiatowych o Nr 1425L i 1426L Brusów – Bazanów – Jakubówka.

Zadanie polegało na przebudowie dwóch dróg powiatowych o Nr 1425L oraz Nr 1426. Droga powiatowa Nr 1425L została przebudowana na odcinku od drogi krajowej nr 48 przez Bazanów do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1426L.

Droga powiatowa Nr 1426L została przebudowana od miejscowości Oszczywilk przez Brusów do Jakubówki. Zwiększono szerokość obu dróg  do normatywnych 6m, pobocza obustronnie ulepszono kruszywem, przebudowano dwa skrzyżowania. Wykonano również oznakowanie poziome a istniejące oznakowanie pionowe zostało wymienione na nowe. Zostały wyremontowane przepusty pod drogami - będące 
w fatalnym stanie technicznym.

Zadanie kosztowało 7.413.831,19 zł brutto. Dofinansowanie wynosiło 5 883 379,00 zł. 
Do inwestycji dołożyli się pewni partnerzy finansowi: Gmina Ryki oraz Gmina Nowodwór. Dodatkowo za kwotę 139 909,68 zł wykonano poziome oznakowanie na obu drogach powiatowych. 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót