Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1415 L – UL. KRÓLEWSKIEJ W RYKACH

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

W dniu 21 czerwca 2024 r odbył się odbiór robót budowlanych polegający  na budowie chodnika w Rykach przy ul. Królewskiej, przez firmę Budo-Drog.

Czytaj dalej...

BUDOWA CHODNIKA W DRODZE POWIATOWEJ NR 1426L W MIEJSCOWOŚCI BORKI

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

W dniu 21 czerwca 2024 r odbył się odbiór robót budowlanych polegający na budowie chodnika w miejscowości Borki, przez firmę „Meltor” Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

To drogi stanowiące ważne połączenia komunikacyjne, które przez 23 lata istnienia Powiatu Ryckiego nie mogły doczekać się realizacji. Wartość całego zadania to blisko 12 milionów zł.

Czytaj dalej...

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1430L

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Pod koniec 2023 r. powiat rycki uzyskał dofinansowanie na wykonanie trzech zadań remontowych na drogach powiatowych. Jednym z nich był o zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1430L na odcinku...

Czytaj dalej...

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1432L OD KM 6+819 DO KM 7+879 W MIEJSCOWOŚCI LENDO RUSKIE

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Wykonawcą była firma: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna”  Wartość całkowita inwestycji  929.051,25 zł

Czytaj dalej...

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1416L – UL. KLONOWEJ W KŁOCZEWIE

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. wykonał roboty budowlane na drodze powiatowej Nr 1416L ul Klonowa w Kłoczewie.

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1448L

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Po wybudowaniu obwodnicy Stężycy, Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał Powiatowi Ryckiemu w grudniu 2020 r., część dawnej drogi wojewódzkiej o nr 801 od km 92+550 do km 97+382 (ulica Dęblińska w...

Czytaj dalej...

Modernizacja drogi powiatowej 1414L w miejscowości Wygranka – Gmina Kłoczew.

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

26 listopada 2020r. zakończyła się przez kilkanaście lat wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja modernizacja drogi powiatowej nr 1414L w miejscowości Wygranka.

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: „Szybciej...

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych i chodników na odcinku drogi powiatowej Nr 1438 L od km 1+535 do km 4+045,2 (odcinek na terenie...

Czytaj dalej...

Nowy sprzęt w Zarządzie Dróg Powiatowych w Rykach

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Od początku obecnej kadencji nieustannie wyposażamy Zarząd Dróg Powiatowych w sprzęt mający ułatwić pracę przy utrzymaniu naszych dróg powiatowych.

Czytaj dalej...

Nabycie nieruchomości na powiększenie terenu przy siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Zarząd Dróg Powiatowych ma swoją siedzibę na ul. Kolejowej w Rykach na niedużej działce oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ryki numerem 1557/3 o pow. 0,1872 ha.

Czytaj dalej...

BUDOWa MOSTU W DRODZE POWIATOWEJ NR 1430L W M. OGONÓW.

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Wykonawcą inwestycji była firma Dura Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 16, 20-150 Lublin. Koszt budowy obiektu mostowego wyniósł 2.788.000,00 zł. Roboty obejmowały budowę mostu...

Czytaj dalej...

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Wykonawcą była firma FEDRO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck. Zakres zadania obejmował: remont jezdni warstwami bitumicznymi – wykonanie warstwy wyrównawczej 3cm i ścieralnej 3 cm,...

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew.

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600. Zostały również przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1409L oraz 1416L. Przebudowa drogi miała na...

Czytaj dalej...

NAJWIĘKSZA INWESTYCJA DROGOWA OD POWSTANIA POWIATU RYCKIEGO – Zdjęcia Drogi po przebudowie

Tekst "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w kolorze niebieskim na białym tle.

Przebudowa dróg powiatowych nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim.

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic – Gmina Kłoczew.

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

Dnia 19 października 2022 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.

Czytaj dalej...

Wykonanie chodnika przy ul. Królewskiej w Rykach.

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

Chodnik siłami własnymi wybudował Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach. Chodnik w znacznym stopniu poprawił komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pieszych. Inwestycja obejmowała: wykonanie...

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432 L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

Prace budowlane polegały na przebudowie drogi powiatowej Nr 1432 L od km 5+350,00 do km 8+616,21 w miejscowościach Nowodwór, Rycza, Zielony Kąt. Wykonawca była firma Strabag Sp. z o.o., ul....

Czytaj dalej...

Przebudowa trzech przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych znajdujących się na terenie powiatu ryckiego.

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

W ramach zadania przebudowane zostały trzy przejścia dla pieszych na terenie Powiatu Ryckiego za kwotę:

Czytaj dalej...

MEGAPROJEKT - "SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ Z DĘBLINA DO RYK

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

„Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” – Megaprojekt, czyli współpraca z innymi powiatami na terenie województwa lubelskiego

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 1434L na odcinku dr. krajowej nr 48 – Ułęż

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń.

Czytaj dalej...

Nowy CIĄGNIK KUBOTA w ZARZĄDzie DRÓG POWIATOWYCH W RYKACH

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

Zimowe i letnie utrzymanie dróg to zadanie niezwykle ważne. Staramy się aby nasze drogi powiatowe były bezpieczne dla wszystkich użytkowników zarówno kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów....

Czytaj dalej...

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia.

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

W dniu 3 lipca 2023 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej o nr 1400L. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi począwszy od drogi wojewódzkiej 801 na...

Czytaj dalej...

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”

Napis "Inwestycje Powiatu Ryckiego" w niebieskim kolorze na białym tle.

W ramach robót budowlanych zostało wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla...

Czytaj dalej...

Przebudowa dróg powiatowych o Nr 1425L i 1426L Brusów – Bazanów – Jakubówka.

Plakat z napisem "Inwestycje Powiatu Ryckiego VI kadencja 2018-2024" w kolorach białym i granatowym.

Zadanie polegało na przebudowie dwóch dróg powiatowych o Nr 1425L oraz Nr 1426. Droga powiatowa Nr 1425L została przebudowana na odcinku od drogi krajowej nr 48 przez Bazanów do skrzyżowania z...

Czytaj dalej...