Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

„ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1349 L od km 0+616,5 do km 1+615,6 – ul. Młynarskiej w Rykach”

W ramach robót budowlanych zostało wykonane: poszerzenie jezdni do 6 m oraz jej wzmocnienie (3 warstwy), budowa chodnika szer. 2,0 m o długości 548 m, budowa zjazdów publicznych, przejście dla pieszych w azylu, wyspa w osi drogi i urządzenie tzw. bramy wjazdowej, przebudowa i odbudowa systemu odwodnienia, wprowadzenie organizacji ruchu (ograniczenia prędkości w obszarze wjazdu do miejscowości, aktywne oznakowanie przejścia dla pieszych (km 1+162), ustawienie barier i poręczy ochronnych).

Zadanie było finansowane środkami Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 019 532 zł, pozostały wkład pochodził z budżetu Powiatu Ryckiego oraz dotacji Gminy Ryki w proporcji 50/50. Cała inwestycja kosztowała 1 699 220,95 zł. Ponadto wkład Powiatu Ryckiego był również finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Autor: Ewa Urban
Powrót