Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej nr 1434L na odcinku dr. krajowej nr 48 – Ułęż

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zwoleń Sp. z o.o. w Zwoleniu, ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń.

Inwestycja była współfinansowana przez Gminę Ułęż w formie dotacji celowej w wysokości 456.845,00 zł co stanowi 50% całej inwestycji. Wynagrodzenie brutto wyniosło 913.690,00 zł. 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

 1. Poszerzenia jezdni do 6m
  • Wykonanie koryta gł. 45cm
  • Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa, gr. 20 cm po zagęszczeniu
  • Podbudowa z kruszyw naturalnych, gr. 20 cm po zagęszczeniu
  • Podbudowa z mieszanek mineralno- bitumicznych, gr. 4cm po zagęszczeniu
 2. Nawierzchnia jezdni
  • Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm
  • Oczyszczenie i skropienie nawierzchni
  • Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną w ilości śr. 75 kg/ m2
  • Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4c
  • Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3cm
 3.  Pobocza jezdni
  • Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 10 cm po zagęszczeniu
  • Plantowanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym
 4. Oznakowanie poziome
  • Wykonanie oznakowania poziomego chemoutwrdzalnego grubowarstwowego (linie segregacyjne kolor biały, wibro pasy kolor czerwony)
Autor: Ewa Urban
Powrót