Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

MEGAPROJEKT - "SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ Z DĘBLINA DO RYK

„Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” – Megaprojekt, czyli współpraca z innymi powiatami na terenie województwa lubelskiego

Powiaty z terenu województwa złożyły wspólnie wniosek o dofinansowanie zadania „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, w ramach którego zostało wybudowanych i zmodernizowanych na terenie woj. lubelskiego prawie 340 km dróg gminnych i powiatowych oraz ok. 30 km infrastruktury rowerowej. Projekt był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego.

W ramach tego wniosku powiat rycki realizował zadanie „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk” Etap I. W tym zadaniu na terenie Miasta Ryki powiat zrealizował, między innymi,
ul. Słowackiego (droga powiatowa Nr 1438L) na długości około 1,51 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej długości około 1,51 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wyniesione przejścia dla pieszych (liniowe progi zwalniające płytowe U-16c) przy skrzyżowaniu ulicy Słowackiego i Granicznej – 2 szt.
 • azyl w ul. Słowackiego wbudowany na stałe przy Tesco w Rykach
 • azyle prefabrykowane w ul. Słowackiego (3 szt.)
  • przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1
  • przy budynku Poczty Polskiej
  • przy budynku szpitala
 • balustrada U-11a przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Rykach – 20 m (traktowane jako 1 szt.)
 • balustrada U-11a przy kolektorze burzowym – 22 m (traktowane jako 1 szt.)
 • balustrada U-11a przy Liceum Ogólnokształcących w Rykach – 28 m (traktowane jako 2 szt.)

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg przebudowano rondo znajdujące się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Słowackiego) i drogi powiatowej Nr 1446L (ul. Żytniej). W ramach zadania w ul. Słowackiego przy Liceum Ogólnokształcącym w Rykach przebudowano zatoki postojowe.

Na terenie Miasta Dęblin wykonano natomiast, między innymi, ul. Stawska, ul. 1-go Maja i ul. Tysiąclecia (droga powiatowa Nr 1438L) na długości około 2,34 km: roboty nawierzchniowe, budowę i przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej na drodze powiatowej Nr 1438L długości około 1,37 km; częściową wymianę istniejącego oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego chemoutwardzalnego.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

 • wyniesione skrzyżowanie ul. Tysiąclecia i ul. Lipowej;
 • wyniesione przejście dla pieszych (liniowy próg zwalniający płytowy U-16c) przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie;

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg  przebudowano rondo znajdujące się na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1438L (ul. Stawskiej) i drogi powiatowej Nr 1440L (ul. Jagiellońskiej).

W ul. Tysiąclecia, przy Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie zbudowano dwie zatoki postojowe oraz parking.

Wartość ogółem – 9.849.641,66 zł

Wkład Powiatu – 2.141.801,62 zł

Wkład Gminy Ryki – 1.824.905,52 zł

Wkład Miasta Dęblin – 1.856.757,83 zł

Dofinansowanie UE – 4.026.176,69 zł

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót