Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew.

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600. Zostały również przebudowane skrzyżowania z drogami powiatowymi Nr 1409L oraz 1416L. Przebudowa drogi miała na celu poszerzenie i wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni na całym odcinku, do szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m, umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach wybudowano cztery zatoki autobusowe wraz z chodnikami. Wykonano również chodnik na odcinku od km 9+008,00 do końca zakresu tj. do m. Kłoczew. Do posesji wykonano zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości zasadniczej 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m.

Jezdnia drogi została zaprojektowana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy. Poprawie uległo również odwodnienie drogi powiatowej, które zostało przebudowane poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.

 


Całość zadania wynosiła  9.743 500,55 zł, 

dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 4 500 809,12 zł. 

Pomoc gminy Kłoczew 2 621 345,71 zł, 

Powiat Rycki 2 621 345,72 zł. 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót