Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1425L ul. Spacerowej w Leopoldowie

Wykonawcą była firma FEDRO Sp. z o. o., ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck. Zakres zadania obejmował: remont jezdni warstwami bitumicznymi – wykonanie warstwy wyrównawczej 3cm i ścieralnej 3 cm, umocnienie poboczy kruszywem.

Wynagrodzenie brutto wyniosło: 181 353,46 zł (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 46/100).

Autor: Piotr Osipa
Powrót