Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

BUDOWa MOSTU W DRODZE POWIATOWEJ NR 1430L W M. OGONÓW.

Wykonawcą inwestycji była firma Dura Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 16, 20-150 Lublin. Koszt budowy obiektu mostowego wyniósł 2.788.000,00 zł. Roboty obejmowały budowę mostu zintegrowanego z zastawką do regulacji poziomu wody na rowie dennym; przebudowę drogi powiatowej Nr 1430 L na długości 173 mb, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie niezbędnych umocnień hydrotechnicznych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100), co stanowi 70,30 % ostatecznej wartości Inwestycji.
 
Ogólna wartość inwestycji wyniosła  2.788.000,00 PLN.
Wkład własny na realizację zadania został  zabezpieczony przez Powiat Rycki (141.000,00 PLN) oraz Gminę Ryki (414.000,00 PLN), 

Most został oddany do użytku pod koniec 2023r.

Autor: Piotr Osipa
Powrót