Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap”

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo rowerowych i chodników na odcinku drogi powiatowej Nr 1438 L od km 1+535 do km 4+045,2 (odcinek na terenie Gminy Ryki), wykonanie robót na odcinku 4+927 do 5+179 (odcinek na terenie Miasta Dęblin w okolicy przeniesionego przejazdu kolejowego), przestawienie ogrodzenia jednostki wojskowej oraz przeniesienie przejazdu kolejowego przy jednostce wojskowej w Stawach (przy współudziale Polskich Kolei Państwowych), wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1440L (ul. Jagiellońska i Staromiejska) od km 2+941 do km 4+372 wraz z przebudową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Na całym przebudowanym odcinku zastosowano grubowarstwowe oznakowanie poziome, ustawiono nowe oznakowanie pionowe, poprawiono odwodnienie drogi.

Całość zadania ewaluowała podczas realizacji, finalna wartość tego zadania opiewa na kwotę 8.255.107,67 zł, z czego kwotę 3.833.622 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 823.898,60 zł – pomoc finansowa Gminy Ryki, 1.386.844,23 zł - pomoc finansowa Miasta Dęblin, 2.210.742,84 zł wkład Powiatu Ryckiego, w tym 1.400.758,57zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Z przyczyn technicznych i merytorycznych, wyłączono z przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 1438 L od km 4+045,2 do 4+927 oraz od 5+179 do km 8+670, odcinek ten zostanie przebudowany w dużo wyższym standardzie technicznym ze środków Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie Powiat Rycki pozyskał  z Ministerstwa Infrastruktury 100% dotacji w wysokości 50 800 000 zł – to najwyższa dotacja na przebudowę drogi pozyskana przez Powiat Rycki.

Autor: Ewa Urban
Powrót