Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Modernizacja drogi powiatowej 1414L w miejscowości Wygranka – Gmina Kłoczew.

26 listopada 2020r. zakończyła się przez kilkanaście lat wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja modernizacja drogi powiatowej nr 1414L w miejscowości Wygranka.

Wiele lat dojazd do tej miejscowości był utrudniony. Zły stan drogi gruntowej często wręcz uniemożliwiał wyjazd z miejscowości.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg w wyniku którego wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów za  kwotę  148 172,79  zł, wykonał zadanie. Zakres robót polegał na modernizacji nawierzchni poprzez wyrównanie nawierzchni warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubość warstwy po zagęszczeniu -  8,00 cm oraz wykonaniu nawierzchni warstwy ścieralnej z masy bitumicznej 
o grubości 5,00 cm, celem poprawienia przejezdności.  

Całość inwestycji 150572,79 zł

96 000 Gmina Kłoczew.

54 572,79 zł wkład własny Powiatu Ryckiego

Autor: Piotr Osipa
Powrót