Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1432L OD KM 6+819 DO KM 7+879 W MIEJSCOWOŚCI LENDO RUSKIE

Wykonawcą była firma: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna”  Wartość całkowita inwestycji  929.051,25 zł

Powiat Rycki : 186.706,92 zł

Gmina Ułęż:186.706,92 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg : 555.637,41 zł

Zadanie zakończono  30 listopada 2023 roku.

    
Zakres inwestycji obejmował m.in.:

Wykonanie:

I. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 6+819,00 do km 7+879,00;

II. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 6+819,00 do km 7+879,00;

a. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 6+819,00 do km 7+879,00;

b. Wymiana uszkodzonych oraz skorodowanych barier drogowych ochronnych na bariery drogowe ochronne stalowe ocynkowane typ N2 W5 SP-05/4.

Autor: Ewa Urban
Powrót