Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1430L

Pod koniec 2023 r. powiat rycki uzyskał dofinansowanie na wykonanie trzech zadań remontowych na drogach powiatowych. Jednym z nich był o zadanie pn. Remont drogi powiatowej Nr 1430L na odcinku Wrzosówka-Nowodwór od km 8+075,00 do km 9+074,00.

Zakres inwestycji obejmował m. in.:

  1. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
    1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 8+075,00 do km 9+074,00;
    2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  2. Remont istniejącego przepustu w km 8+278,00;
  3. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 8+075,00 do km 9+074,00.

Wykonawcą była firma: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna” 


Wartość całkowita inwestycji  : 1.793.399,31 zł

Powiat Rycki : 567.059,18 zł zł

Gmina Nowodwór -192.558,65 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg : 1.033.781,48 zł

Zadanie zakończono  30 listopada 2023 roku.

Autor: Ewa Urban
Powrót