Drogi

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Drogi Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte

To drogi stanowiące ważne połączenia komunikacyjne, które przez 23 lata istnienia Powiatu Ryckiego nie mogły doczekać się realizacji. Wartość całego zadania to blisko 12 milionów zł.

Zakres zadania:

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087

Inwestycja zakładała przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 5,50 m z poboczem bitumicznym na odcinku od
km 8+060,00 z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m umocnionymi kruszywem łamanym. Zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno-bitumicznej szerokości zasadniczej jezdni 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. Jezdnia drogi została wykonana po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy.

Przebudowane zostało odwodnienie drogi powiatowej, poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej:

  • Warstwa ścieralna– gr. 4 cm,
  • Warstwa wiążąca - gr. 8 cm,
  • Warstwa wyrównawcza  – gr. min. 2 cm,


Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej:

  • Warstwa ścieralna– gr. 4 cm,
  • Warstwa wiążąca - gr. 8 cm,
  • Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem– gr. 20 cm,
  • Warstwę mrozo-ochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym– gr.30 cm


Konstrukcja umocnionego pobocza

  • kruszywo łamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie – gr. 12 cm

 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1412Lod km 0+000 do km 4+008

Inwestycja polegała na przebudowie drogi mającej na celu wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 5,50 m z poboczem bitumicznym na odcinku
DP 1412 L od km 0+113 do 1+264 z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m (zawężenie do 0,5 m na odcinku od km 0+113 do 1+264), umocnionymi kruszywem łamanym. Dodatkowo wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 1412L na odcinku 113 m.

Wykonano zjazdy indywidualne o nawierzchni mineralno- bitumicznej szerokości zasadniczej jezdni 4,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 0,75 m. Jezdnię wykonano po istniejącej trasie z lokalnymi korektami jej przebiegu mającymi na celu przede wszystkim ograniczenie liczby załamań trasy. Poprawie uległo również odwodnienie drogi powiatowej, które zostało przebudowane poprzez wymianę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogowym oraz odcinkowe odmulenie i wyprofilowanie skarp oraz dna rowów.

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej:


• Warstwa ścieralna– gr. 4 cm,
• Warstwa wiążąca - gr. 8 cm,
• Warstwa wyrównawcz– gr. min. 2 cm,

 


Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej:


• Warstwa ścieralna– gr. 4 cm,
• Warstwa wiążąca - gr. 8 cm,
• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem– gr. 20 cm,
• Warstwę mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym– gr.30 cm


Konstrukcja umocnionego pobocza z  kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie – gr. 12 cm

Powiat Rycki uzyskał dofinansowanie na jego realizację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.913.507 zł, 

Gmina Kłoczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie 4.900.000 zł, 

zaś Powiat Rycki – 2.097.548 zł. 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót