Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 r.