Pomoc społeczna

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Pomoc społeczna Drukuj Zapisz

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie utworzony został z dniem 1 października 2008 roku, na podstawie Uchwały Nr XXIX/118/08 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2008 roku. Organem prowadzącym placówkę jest Zarząd Powiatu w Rykach. Pomysłodawczynią utworzenia Ośrodka i jej pierwszym Kierownikiem była Barbara Karst – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie. Od 1 kwietnia 2009 r. funkcję Kierownika Ośrodka pełni Justyna Szabłowska.

Ośrodek Wsparcia w Leopoldowie jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla dorosłych osób z terenu powiatu ryckiego: przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Początkowo placówka utworzona była dla 20 osób. Z uwagi na potrzeby i duże zainteresowanie usługami świadczonymi w Ośrodku decyzją Nr 61 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na uruchomienie 2 nowych miejsc od września 2011 roku. Obecnie placówka posiada 22 miejsca statutowe. Uczestnikami placówki są osoby w różnym wieku. Najmłodszy uczestnik ma 29 lat, natomiast najstarszy 72 lata.

Autor: Powiat Rycki
Powrót