Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania Powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
 
  1. przygotowywanie projektów uchwał rady,
  2. wykonywanie uchwał rady, 
  3. gospodarowanie mieniem powiatu,
  4. wykonywanie budżetu powiatu, 
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
 
W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu.Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu określa Statut Powiatu. 
 
Zarząd Powiatu V kadencji został powołany na podstawie uchwał Rady Powiatu w Rykach: I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.w sprawie wyboru Starosty Ryckiego, I/5/14 z 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Ryckiego oraz I/6/14 z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu 
 
ZARZĄD POWIATU RYCKIEGO V KADENCJI
 
 
Stanisław Jagiełło - Starosta Rycki
 

Stanisław Włodarczyk - Wicestarosta Powiatu Ryckiego

Antoni Franciszek Całka - członek Zarządu Powiatu

Renata Elżbieta Makuch - członek Zarządu Powiatu 

Stanisław Miłosz - członek Zarządu Powiatu