Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Drukuj Zapisz

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację na terenie powiatu ryckiego w roku 2023 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 4 ust. 1 pkt lb, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327; z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2, w związku z art. 11 ust. la, ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) Zarząd Powiatu w Rykach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia na terenie powiatu ryckiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 27.10.2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rykach w zakładacie "Ogłoszenia".

Ikona docUchwała Nr CCLIX/1062/22 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 27 października 2022 r. razem z załacznikiem, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [149.00 KB]

 
Autor: Powiat Rycki
Powrót