Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA Drukuj Zapisz

Informacja

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 roku odwołany został w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy, iż powyższa okoliczność wpływa na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Traci bowiem zastosowanie art. 28a ustawy. Stosownie do jego treści udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogło odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu – zarówno w przypadku obowiązywania stanu epidemii, jak również stanu zagrożenia epidemicznego.

Jednocześnie informujemy, iż przygotowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości i obecnie procedowany jest projekt nowelizacji ustawy, który przewiduje możliwość korzystania z pomocy w formie zdalnej jako opcję dostępną dla beneficjentów pomocy na stałe.
Wobec powyższego w okresie przejściowym to jest od dnia 1 lipca 2023 roku do dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji ustawy beneficjenci pomocy mogą umawiać się tylko na wizyty stacjonarne (za wyjątkiem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się).

Autor: Ewa Urban
Powrót