Ochrona Środowiska

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności ochrona środowiska Drukuj Zapisz

Ankieta nt. występowania Chomika europejskiego na terenie Polski

Katedra Zoologii i Dobrostanu Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie realizuje badania dotyczące krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski. Celem badań jest: a) zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w Polsce, b) rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach zamieszkania respondentów, c) zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli, działkowiczów). Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia.

W celu umożliwienia Państwu zapoznania się z treścią formularza załączamy link do ankiety: https://forms.gle/Q85Z9Ri9xmvM7x237 

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pełna informacja o projekcie znajduje się na stronie Uniwersytetu Rolniczego ( https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892 ).

Krótki opis formularza: Formularz składa się z pięciu części:

  1. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
  2. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w ich miejscowości,
  3. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w uprawach,
  4. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika europejskiego,
  5. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.

Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety zajmuje od 1 do 10 minut. Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Część dotycząca uszkodzeń powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót